"to gather" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to gather" İsveççe çeviri

EN to gather
volume_up
[gathered|gathered] {fiil}

This is to gather the necessary support for ratification of the new Treaty.
Syftet är att denna lösning ska kunna tillräckligt stöd för att det nya fördraget ska kunna ratificeras.
First of all, what kind of information do we hope to gather and how do we hope to gather it?
Hur vill vi den?
Only with great difficulty was I able to gather a few scraps of information, mainly from Ukrainian sources.
Endast med stora svårigheter kunde jag samla ihop några urklipp med information, huvudsakligen från ukrainska källor.
Mr President, I gather that this question refers to the issue of culture within the WTO.
Jag tror mig förstå att frågan handlar om kulturen i WTO.
I gather that yesterday they came in and out several times.
Jag tror mig förstå att de gick in och ut flera gånger i går.
The first but decisive step is to gather the necessary information.
Det första och samtidigt avgörande steget är att samla in den information som behövs.
to gather (ayrıca: to collect, to raise, to corral)
The first but decisive step is to gather the necessary information.
Det första och samtidigt avgörande steget är att samla in den information som behövs.
In the future we intend to gather such information in a more structured manner.
I framtiden har vi för avsikt att samla in sådan information på ett mer strukturerat sätt.
She has said that it is important to gather and to record knowledge.
Hon har sagt att det är viktigt att samla in och registrera kunskap.
to gather (ayrıca: to bundle, to collect, to glean, to muster)
Gather your friends and take the train up to the universitys mountain resort in Vassijaure.
Samla ihop ett gäng kompisar och ta tåget upp till universitetets fjällanläggning i Vassijaur.
Du, samla ihop barnen och ge dig iväg.
Only with great difficulty was I able to gather a few scraps of information, mainly from Ukrainian sources.
Endast med stora svårigheter kunde jag samla ihop några få urklipp med information, huvudsakligen från ukrainska källor.
I am convinced that the truth will win through and that, as more people proclaim the truth inside Burma, so they will gather strength.
Jag är övertygad om att sanningen kommer att vinna, och ju fler människor som kräver sanningen i Burma, desto starkare blir de.
The countries which were opposed to the war are already getting into position to gather up any crumbs that fall and to be involved in reconstruction.
De länder som var emot kriget verkar redan ha lagt sig i startgroparna för att kunna plocka upp en eller annan smula, dvs. delta i återuppbyggnaden.
Commissioner Michel travelled to the most affected areas from 1 to 7 January to gather a first-hand impression and gauge needs for relief and rehabilitation.
För att skaffa sig ett förstahandsintryck och bedöma hjälp- och rehabiliteringsbehoven reste kommissionär Louis Michel runt i de hårdast drabbade områdena mellan den 1 och 7 januari.
Indeed, at the conference in Jakarta I mentioned a special message that President Borrell Fontelles sent me and asked me to transmit to the heads of state and government gathered there.
För att skaffa sig ett förstahandsintryck och bedöma hjälp- och rehabiliteringsbehoven reste kommissionär Louis Michel runt i de hårdast drabbade områdena mellan den 1 och 7 januari.
to gather
to gather (ayrıca: to forgather)
to gather
to gather
We must now gather support from the international community for those measures.
Vi måste nu samla stöd från världssamfundet för dessa åtgärder.
The first but decisive step is to gather the necessary information.
Det första och samtidigt avgörande steget är att samla in den information som behövs.
In the future we intend to gather such information in a more structured manner.
I framtiden har vi för avsikt att samla in sådan information på ett mer strukturerat sätt.
to gather (ayrıca: to store up)

İsveççe' de "to gather" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI gather that you want no more flags, no anthem, and no foreign minister.
Jag förstår att ni inte vill ha fler flaggor, ingen hymn och ingen utrikesminister.
EnglishThey will all gather together in order to hold a genuine debate on governance.
De kommer alla att samlas för att ha en ärlig diskussion om förvaltning.
EnglishI gather that the question might be aimed at refunds for the pig meat sector.
Jag förstår att frågan kan vara inriktad på bidrag för grisköttssektorn.
EnglishI hope that tomorrow we either gather 32 signatures or we accept the oral amendment.
Detta skulle vara ytterligare en katastrof med oförutsebara konsekvenser.
EnglishNew evidence has come to light which I gather may change the guilty verdict.
Nya fakta har framkommit som, säger man, borde kunna ändra domslutet till icke-skyldig.
EnglishThat proposal came to nothing, but this time, I gather, it stands a good chance of success.
Då led förslaget skeppsbrott. Nu har det, efter vad jag tror, dock en möjlighet.
EnglishWe hope that you can re-gather your strength and be back with us at 11 p. m.
Vi hoppas att ni hinner återhämta era krafter för att på nytt vara med oss klockan 23.00.
EnglishDo not let it gather dust in a drawer; it is too valuable to be eaten away by moths.
Låt det inte försvinna i en skrivbordslåda! Det är för värdefullt för att ätas upp av mal.
EnglishWe hope that you can re-gather your strength and be back with us at 11 p.m.
Vi hoppas att ni hinner återhämta era krafter för att på nytt vara med oss klockan 23.00.
EnglishI gather that the five words in English come to eleven in the Spanish text.
Jag förstår att de fem engelska orden är de elva i den spanska texten.
EnglishAfter this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
Efter detta kan underskrifter samlas in i pappersform och via Internet.
EnglishFinally, I gather that it is proposed that software might be patented.
Slutligen förstår jag att det har föreslagits att programvara skulle kunna patenteras.
EnglishI gather that Mr Posselt has hinted at the fiscal aspects of this matter.
Om jag förstått det rätt så har Posselt börjat peka på skatteaspekterna av den här frågan.
EnglishAgain, I gather that there are some detainees who are in desperate need of such attention.
Återigen drar jag slutsatsen att det finns internerade som är i desperat behov av vård.
EnglishI also gather that the Court’s health-care decrees have been assimilated effectively.
Jag kan också konstatera att domstolens hälso- och sjukvårdsdekret har införlivats effektivt.
EnglishA social Europe must gather momentum around the fight against deregulation.
Det sociala Europa måste satsa på nytt på kampen mot avregleringen.
EnglishBefore we gather again in Strasbourg there will be another anniversary.
Innan vi samlas igen i Strasbourg kommer en annan årsdag att infalla.
EnglishI gather that the Socialists and Liberals cannot accept many of these.
Jag har förstått att socialisterna och liberalerna till stor del inte kan acceptera detta.
EnglishIn other words, we do not wish anti-democratic processes to develop and gather strength.
Vi vill med andra ord förhindra att antidemokratiska strömningar uppstår och växer sig starka.
EnglishMadam President, I gather from the display that the next report is the Bouwman report.
Fru talman! Av tillkännagivandet sluter jag mig till att nästa betänkande är Bouwmans betänkande.