"fuss" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fuss" İsveççe çeviri

EN fuss
volume_up
{isim}

fuss (ayrıca: bother, brawl, dispute, flare-up)
volume_up
bråk {nö.}
I would like to launch a slogan for this: 'making a fuss does no good and good makes no fuss'.
Man skulle kunna uttrycka det på följande sätt: ”Inget gott kommer ur bråk, och bråk skapar inget gott.”
Om inte, vad handlar allt bråk om?
It goes without saying, if I have heard the interventions correctly, that the Europe of Nations Group is going to create a bit of a fuss before that.
Att Nationernas Europa vill ställa till mer bråk dessförinnan, det förefaller uppenbart när jag hört inläggen.
fuss (ayrıca: being, entity, essence, genius)
volume_up
väsen {nö.}
The MEDA programmes have always been surrounded by too much fuss, and they still are.
Meda-programmen har ständigt omgärdats, och gör det fortfarande, av för mycket väsen.
Ett väsen det är helt onödigt att återgå till.
We are making too great a fuss over something that will provide very few results.
Mycket väsen för ingenting.
fuss (ayrıca: feeling, flurry, resurrection, to-do)
volume_up
uppståndelse {comm. gen.}
Mr President, amidst all the fuss about Turkey, Slovakia got off lightly in Luxembourg in December.
Med all uppståndelse runt Turkiet kom faktiskt Slovakien lindrigt undan i Luxemburg i december.
Varför sån uppståndelse?
There was a great deal of fuss, especially behind the scenes, and the Court of Justice found in favour of those who opposed the idea and ruled that it could not go ahead.
Mycket uppståndelse, också bakom borden, och EG-domstolen gav motståndarna rätt.
fuss (ayrıca: drivel)
volume_up
tjafs {nö.} [gün. dil]
fuss
volume_up
tjafsande {nö.} [gün. dil]
fuss (ayrıca: hullabaloo)
volume_up
bång {nö.}

İsveççe' de "fuss" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhy, then, is there all this fuss, all these vague fears about GMOs?
Varför då detta rabalder och denna dunkla fruktan inför genmodifierade organismer?
EnglishThis shows that the Russians cannot appreciate why we in Europe make such a fuss about Chechnya.
Detta visar att ryssarna inte kan inse varför vi i Europa gör en så stor affär av Tjetjenien.
EnglishIt is about time that all the fuss about duty-free stopped and the maritime sector got on with things like everybody else.
Det får nu vara slut med allt det där tjatet om taxfree . De måste uppföra sig som alla andra.
EnglishWhy exactly are the Americans kicking up such a fuss?
Vad är det amerikanerna oroar sig för egentligen?
EnglishI am, for example, quite shocked by the fact that there has not been more of a fuss made about the rules on liquids in aircraft.
Jag är t.ex. ganska chockerad över att man inte har diskuterat vätskor på flygplan mer ingående.
EnglishMr President, I think those of you who know me in this House, will know that I am not one to make a fuss.
Herr talman! Jag tror att de av er i kammaren som känner mig vet att jag inte är en person som ställer till med besvär.
EnglishAnd nobody seems to be making a fuss about it.
EnglishThere has been a lot of fuss made about my report in the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy.
Det har väsnats en hel del om mitt betänkande i utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik.
EnglishWell, it happened once but... what's all the fuss?
EnglishHowever, the fuss stirred up in Romania a few days ago can only be explained by the lack of this reciprocity.
Men uppståndelsen i Rumänien för några dagar sedan kan bara förklaras med att det inte finns någon sådan ömsesidighet.
EnglishI cannot understand what all the fuss is about.
EnglishWhat is all the fuss about?!'
EnglishMy impression is that there has been a great deal of fuss about speeding up procedures, but at the expense of political substance.
Mitt intryck är att man här har skyndat på förfaranden, med mycket ståhej, men på bekostnad av det politiska innehållet.
EnglishSo stop making such a fuss.
EnglishThese rich countries boast about the fact that they no longer make a fuss about the gigantic amounts which these poor countries owe them.
Dessa rika länder stoltserar med att inte längre krångla angående de jättelika belopp som de fattiga länderna är skyldiga dem.
EnglishWe are making a fuss of him, and supporting him, and when he came to power we quite rightly told him that there must be immediate emergency aid.
Vi kramar om honom, vi ger honom vårt stöd och när han tillträdde sade vi med rätta att nödhjälp måste skickas omgående.
EnglishWhat's all the fuss, Lin?
EnglishMr President, Mr Commissioner, ladies and gentlemen, first of all it was cattle and BSE, now the fuss is all about poultry and dioxin.
Herr talman, herr kommissionär, mina damer och herrar! Först handlade det om nötboskap och BSE, nu gäller det skandalen med fjäderfä och dioxin.
EnglishWith the oil question, we are talking about figures in the region of ECU 200 million, which is causing a big fuss throughout the European Union.
Ärade ledamöter, när vi talar om matolja rör vi oss med siffror kring 200 miljoner ecu, vilket leder till stora tvister på europeisk nivå.
EnglishParliament has always made a fuss about the fact that not enough emphasis has been placed on the social dimension in legislative practice.
Parlamentet har alltid oroat sig väldigt över att den sociala dimensionen fortfarande inte har kommit tillräckligt till uttryck i rättslig praxis.