"fortune" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fortune" İsveççe çeviri

EN fortune
volume_up
{isim}

1. genel

fortune (ayrıca: cruise, excursion, expedition, go)
volume_up
tur {comm. gen.}
She and I had the good fortune of going to Senegal and talking to the fishermen.
Hon och jag hade turen att få åka till Senegal och prata med fiskarna.
Eight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
Åtta är ett lyckotal i kinesisk kultur och förknippas med tur och välmåga.
As rapporteur, you did not have the good fortune to have a Commissioner who worked with you.
Ni har som föredragande inte haft turen att ha en ledamot av kommissionen som arbetade med er.
fortune (ayrıca: hap, happiness, luck, mercy)
volume_up
lycka {comm. gen.}
As rapporteur for Agenda 2000, I wish you good fortune and plenty of luck.
Som föredragande för Agenda 2000 önskar jag dem lycka till.
You could get killed chasing after your damn fortune and glory!
Du kommer att bli dödad medan du jagar din förbannade lycka och framgång!
I also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
Jag önskar även er lycka till i era framtida projekt utanför parlamentet.
fortune (ayrıca: destiny, fate, kismet, lot)
volume_up
öde {nö.}
And if our fates are intertwined, then we believe that it is good karma, it is good fortune.
Och om våra öden är sammanflätade då vi anser att det är bra karma, det är lycka.
Det är att utmana ödet.
I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me." ~~~ What kind of remarkable machinery does this guy have in his head?
Jag är mer osårbar än Achilles; ödet har inte en enda fläck att träffa mig på" Vad för anmärkningsvärt marskineri är det den här killen har i huvudet?
fortune (ayrıca: going)
Just as international fortunes are intertwined, there is more and more overlap between policy areas.
Precis som internationella omständigheter är sammanflätade blir handlingsområden alltmer överlappande.
fortune
fortune
volume_up
spådd framtid {comm. gen.}

2. İşletme

fortune (ayrıca: capital)
volume_up
förmögenhet {comm. gen.}
I want that enormous fortune and for all investigations against me to cease.
En enorm förmögenhet och alla undersökningar nedlagda.
But, none of you fear that this straight fortune may drive us all to destruction.
Är ingen rädd att denna stora förmögenhet...... att föra oss i fördärv?
Det skulle kosta en liten förmögenhet, men har inga påtagliga fördelar.

"fortune" için eşanlamlılar (İngilizce):

fortune

İsveççe' de "fortune" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
Herr ordförande! " Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
EnglishThis is fortune telling and not research, and certainly not policy making.
Detta är spådom, inte forskning, och det är verkligen inte att skapa politik.
EnglishI also had the good fortune to be in those lectures, up in the balcony.
Jag hade också förmånen att vara med på sådana föreläsningar, uppe på läktaren.
EnglishShe and I had the good fortune of going to Senegal and talking to the fishermen.
Hon och jag hade turen att få åka till Senegal och prata med fiskarna.
EnglishThis paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.
Den här färgburken räddade färgföretaget Dutch Boy. och gjorde dem rika.
EnglishIt is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons.
Men att bli rik tack vare tillverkningen av och handeln med vapen är en lika stor skam.
EnglishIt is our good fortune to be better informed than our predecessors.
Vi kan skatta oss lyckliga att vi är bättre informerade än våra företrädare.
EnglishWe still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
Båtlaster med lycksökande migranter anländer fortfarande till Lampedusa.
EnglishYou may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
Du kanske tycker att detta ser ut som det urgamla spelet lyckohjulet.
English(Applause) I had the fortune to live and work for a time in the United States.
(Applåder) Jag hade förmånen att få bo och arbeta en tid i USA.
EnglishSimilarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.
Jag hoppas också att det spanska ordförandeskapet lyckas väl och uppvisar ett stort mått av vishet.
EnglishWe, the French and the Dutch, had the good fortune to be free.
Den andra principen, när det gäller utvidgningen, är att hålla sina löften.
EnglishI certainly wish the Slovenian Presidency good fortune in its efforts.
Jag hoppas verkligen att det slovenska ordförandeskapet kommer att lyckas i sina ansträngningar.
EnglishAs rapporteur, you did not have the good fortune to have a Commissioner who worked with you.
Ni har som föredragande inte haft turen att ha en ledamot av kommissionen som arbetade med er.
EnglishBecause we have the good fortune, or the challenge, of living at the dawn of a change of civilisation.
Eftersom vi har turen, eller utmaningen, att stå inför en förändring av civilisationen.
EnglishI refer to the city of Goerlitz-Zgorzelec, where I had the good fortune to be brought up and educated.
Jag tänker på staden Goerlitz-Zgorzelec där jag hade lyckan att växa upp och utbilda mig.
EnglishWe, the French and the Dutch, had the good fortune to be free.
Vi fransmän och nederländare hade den stora turen att vara fria.
EnglishIf they are not practical and people are agreeing to them, then we will be giving hostages to fortune in this regard.
Att enas om dem trots att de är orealistiska, utmanar vi ödet i detta hänseende.
EnglishThe law clearly states that you would not inherit the Baudelaire fortune if anything happened to the children.
Lagen säger klart och tydligt att du inte skulle ärva förmögenheten om något händer barnen.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Att de söker konsultation är ett resultat av ödets nycker.