"to forgo" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to forgo" İsveççe çeviri

EN to forgo
volume_up
[forwent|forgone] {fiil}

I wish to conclude on this note, express my thanks and forgo the remainder of my speaking time.
Jag vill avsluta i denna anda, uttrycka mitt tack och avstå från resten av min talartid.
Konsumenterna kommer inte att avstå från dessa produkter.
Forgoing origin marking is, sadly, only the latest terrible idea.
Att avstå från ursprungsmärkning är sorgligt nog bara den senaste av alla dåliga idéer.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
Hittills har vi antagit ett tydligt sektorsvis tillvägagångssätt, och jag anser att vi inte får ge upp det.

İsveççe' de "to forgo" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThen it is possible to forgo the use of antibiotics in animal feed.
Då kan man utesluta användningen av antibiotika i djurfoder.
EnglishTo forgo any of these options for ideological reasons would, in my opinion, be downright stupid.
Den som av ideologiska skäl avstår från att göra vissa val visar enligt min uppfattning brist på kunskap!
EnglishThank you, Madam President, and I forgo one minute of my time this evening, which is getting rather long for everyone.
Tack, fru talman, och jag ger bort en minut denna kväll som är väldigt sen för oss alla.
EnglishI can endorse this, as long as it means that banks forgo their levies on cross-border payments.
Jag kan instämma i det så länge det innebär att bankerna avstår från sina avgifter för gränsöverskridande betalningar.
EnglishTo forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.
EnglishMr President, since work is running late, I shall forgo all the oral explanations of vote I was going to deliver today.
Herr talman! Eftersom arbetet drar ut på tiden avstår jag ifrån alla muntliga röstförklaringar i dag.
EnglishPayroll taxes represent an increase in employees'salaries which they have chosen to forgo to pay for state welfare.
Arbetsgivaravgifterna är arbetstagarnas avstådda löneökningar som de valt att betala gemensam välfärd med.
EnglishPayroll taxes represent an increase in employees' salaries which they have chosen to forgo to pay for state welfare.
Arbetsgivaravgifterna är arbetstagarnas avstådda löneökningar som de valt att betala gemensam välfärd med.
EnglishConsumers will not forgo these products.
EnglishHaving said that, we cannot forgo making use of certain technology if we are to remain effective in combating terrorism.
Samtidigt kan vi ändå inte försitta möjligheten att använda viss teknik om vi vill kunna förbli effektiva i terrorismbekämpningen.
EnglishWe cannot forgo mentioning that, for this is Parliament’s opportunity to express its will to you as you continue to negotiate.
Vi kan inte låta bli att nämna det, för detta är parlamentets möjlighet att uttrycka denna vilja för er när ni förhandlar vidare.
EnglishWe cannot forgo mentioning that, for this is Parliament’ s opportunity to express its will to you as you continue to negotiate.
Vi kan inte låta bli att nämna det, för detta är parlamentets möjlighet att uttrycka denna vilja för er när ni förhandlar vidare.
EnglishAbove all, despite the events which are unfolding before our eyes and which instil a sense of anger, we cannot forgo all sense of reason.
Framför allt får vi inte tappa vett och sans, trots de händelser som utspelas framför våra ögon och som väcker vår vrede.
EnglishWe do not gladly forgo Question Time, but if that is the only option, then I fully support it on behalf of my parliamentary group, too.
Vi avstår inte gärna från frågestunden, men om det inte finns något alternativ stöder jag detta som företrädare för min grupp.
EnglishI have asked all the Commissioners - and I shall ask them once again in a still more analytical way - to pinpoint all the activities that we can forgo.
Jag har bett alla kommissionärer - och vi kommer att be dem om en ännu djupare analys - att identifiera all verksamhet som kan läggas ned.