"filename" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"filename" İsveççe çeviri

"filename" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "filename" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPlease enter a valid filename for Netscape Mail or select the Auto option.
Ange ett giltigt filnamn för Netscape E-post eller välj Auto-alternativet.
EnglishPlease enter a valid filename for a sound file or select the Default Sound.
Ange ett giltigt filnamn för en ljudfil eller välj Standardljud.
EnglishThe path/filename argument need not represent an existing path or filename.
Argumentet för sökvägen/filnamnet behöver inte vara en befintlig sökväg eller ett befintligt filnamn.
EnglishBy using the _trackPageviewfunction, you can assign a page filename to any Javascript event.
Genom att använda funktionen _trackPageview kan du tilldela ett sidfilnamn till alla JavaScript-händelser.
EnglishNote that the path/filename argument need not represent an existing path or filename.
Observera att argumentet för sökvägen/filnamnet inte behöver vara en befintlig sökväg eller ett befintligt filnamn.
EnglishYou can select an image file under Picture filename.
I området Grafikfilnamn kan du sedan välja en grafikfil.
EnglishChoose a filename for the document here.
Här bestämmer du hur filnamnet för det skapade dokumentet ska börja.
EnglishInserting the filename and/or the directory path of the current document as well as the filename without extension.
Infogar filnamn och / eller sökväg för det aktuella dokumentet och filnamnet utan filnamnstillägg.
EnglishThis function assigns a virtual pageview to any click on a link - the pageview is applied to the filename you provide in the function call.
Den här JavaScript-strängen tilldelar en sidvisning till alla klick på en länk.
EnglishExample: label:work filename:pdfMeaning: Messages labeled"work" that also have a PDF file as an attachment
Exempel: label:arbete filename:pdfBetyder: Meddelanden med etiketten "arbete" som dessutom har en PDF-fil som bilaga
Englishfile (updating with your own path and filename):
EnglishTo open a file, just click the filename.
Klicka bara på filnamnet om du vill öppna filen.
EnglishInserting the file name and/or the directory path of the current template as well as the filename without an extension.
Infogar filnamnet och / eller katalogsökvägen för den aktuella dokumentmallen samt filnamnet utan filnamnstillägg.
Englishhtml'Continue publishing without a filename?
EnglishSelect 'No' to choose a different filename.
EnglishYou have not enterred a HTML filename.
EnglishInvalid module path/filename
EnglishWebmaster Tools checks to see if your verification file has the same filename and content as the file provided on the Verification page.
I Verktyg för webbansvariga kontrolleras om din verifieringsfil har samma filnamn och innehåll som filen på verifieringssidan.
EnglishBy using the _trackPageviewfunction, you can assign a page filename to any Flash action, and enter that filename into the appropriate goal or funnel step.
Genom att använda funktionen _trackPageview kan du tilldela ett sidfilnamn till en Flash-transaktion och ange filnamnet i lämpligt mål- eller kanalsteg.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • filename

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.