"File type" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"File type" İsveççe çeviri

"File type" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "File type" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe current selection that matches the details of File name and File type is displayed here.
Här visas det urval som passar till de aktuella uppgifterna vid Filnamn och Filtyp.
EnglishYou must specify the application to use when opening this file type.
Du måste ange vilket program som ska användas när filer av den här typen ska öppnas.
EnglishThese dialogs will be automatically shown if the corresponding file type is selected.
De här dialogerna visas automatiskt när Du väljer motsvarande filtyp.
EnglishBy selecting a different file type you can convert the current document to another file format.
Genom att välja en annan filtyp kan du konvertera dokumentet till ett annat filformat.
EnglishThere may be cases where you have to select the file type yourself in the Open dialog.
Anta att du t.ex. har en databastabell i textformat, som du också vill öppna som databastabell.
EnglishThe file type of the linked file is displayed together with the application used, if known.
Här visas den länkade filens typ och eventuellt också det program med vilken filen skapades.
EnglishThis opens the Export dialog, in which you select HTML as the file type.
Nu visas dialogrutan Exportera där du väljer Webbsida som filtyp.
EnglishWith the File type field you can limit the selection to certain file types.
Med fältet Filtyp kan du begränsa urvalet till vissa filtyper.
EnglishIn this case you would not only select the file, but also specify the file type " Text CVS ".
Det är bara då som dialogrutan Textimport av en databastabell öppnas.
EnglishYou must specify the MIME type to be used for this file type.
Du måste ange vilken MIME-typ som ska användas till den här typen av fil.
EnglishThis shows the file selection matching your File Type settings.
Här visas ett filurval enligt inställningen av Filtyp som du har gjort.
EnglishSave the table with the File - Save as command and under File type select the " Text CSV " filter.
Spara tabellen med kommandot Arkiv - Spara som och välj filtret " Text CSV " under Filtyp.
EnglishStarts the Export Text Files dialog for the " Text CSV " file type.
Öppnar dialogrutan Textexport för filtypen " Text CSV ".
EnglishIn the Open dialog select File type in the field of the same name.
Välj Filtyp i fältet med samma namn i dialogrutan Öppna.
EnglishThis field contains details about the current document file type.
Här visas information om det aktuella dokumentets filtyp.
EnglishSelect the file type for the document that is to be created.
Här väljer du filtypen för det nya dokumentet som ska skapas.
EnglishCheck if the file has the correct extension for the file type.
Kontrollera om filen har rätt tillägg för filtypen.
EnglishSelect GIF (Graphics Interchange Format) as the file type.
Välj " GIF " (Graphics Interchange Format) som filtyp.
EnglishIf the file type is HTML, the whole page is always exported.
För filtypen Webbsida exporteras alltid hela sidan.
EnglishIn the File type field select the format " Text CSV ".
I fältet Filtyp väljer du formatet " Text CSV ".

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • File type

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.