"file system" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"file system" İsveççe çeviri

"file system" için örnek kullanımlar

İsveççe de "file system" için benzer çeviriler

file isim
to file fiil
system isim

İsveççe' de "file system" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe file system at LTU is based on AFS to give global access possibilities.
Filsystemet vid LTU baseras på filsystemet AFS som är nåbart från hela världen.
EnglishThis is where you open a dialog for saving the Adabas system file for the current database.
Här öppnar du en dialogruta där du kan spara Adabas-systemfilen för den aktuella databasen.
EnglishChoose a target file in the file system or on an Internet FTP server.
Välj en målfil i filsystemet eller på en FTP-server på Internet.
EnglishWhen you enter a file: / / URL in the file system, all the subdirectories are always included.
Om du anger en file: / / URL i filsystemet, är alltid alla underordnade kataloger inkluderade.
EnglishNow check if the URL's have been stored on your pages in the file system with the relative path details.
Kontrollera nu att URL:erna på dina sidor sparas i filsystemet med relativa sökvägar.
EnglishHere you can specify that URLs be saved relative to a file system.
Här kan du välja att URL:er ska sparas relativt i filsystemet.
EnglishHere you can select the default for relative addressing of URL's in the file system and on the Internet.
Här väljer du förinställningen till relativ adressering av URL:er i filsystemet och på Internet.
EnglishThe hyperlink is a reference to a document on the Internet or your local network file system.
En hyperlänk, ofta kallad " länk ", är en hänvisning till ett dokument på Internet eller i det lokala systemet.
English*IMAP translates labels with a forward slash (/) into a folder hierarchy like you see in your computer's file system.
*I IMAP1 omvandlas etiketter med ett snedstreck (/) till en mappstruktur som liknar datorns filsystem.
EnglishRegarding the links, you can choose whether to refer to Internet sites, or references in the current document or another document in the file system.
Vid målen kan du välja helt fritt om de t.ex. ska hänvisa till Internet-sidor eller referenser i det aktuella dokumentet eller i ett annat dokument i filsystemet.
EnglishIf you choose to save relatively, the references to embedded graphics or other objects in your document will be saved relative to this location in the file system.
Om du väljer att spara relativt, kommer referenserna till inbäddade grafikobjekt eller andra filbaserade objekt i dokumentet att infogas i en form som utgår från dokumentets plats i filstrukturen.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • file system

bab.la daha fazla çeviri için Almanca-Türkçe sözlüğünü sağlamakta.