"figure rises" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"figure rises" İsveççe çeviri

"figure rises" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "figure rises" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf you take away all social transfers, this figure rises to 24% and the situation is in danger of worsening.
Räknar man bort alla socialbidrag ökar andelen till 24 procent, och situationen riskerar att förvärras.
EnglishIf you take away all social transfers, this figure rises to 24 % and the situation is in danger of worsening.
Räknar man bort alla socialbidrag ökar andelen till 24 procent, och situationen riskerar att förvärras.
EnglishAlmost 25 % of the citizens are from a foreign background, and the figure rises to 30 % for those under 18.
Närmare 25 procent av medborgarna har utländsk bakgrund, och av dem som är under 18 år är det mer än 30 procent.
EnglishIn some countries, including Portugal, this figure rises to over 25%, a situation that has actually become aggravated in recent years.
I vissa länder, däribland Portugal, är denna siffra över 25 procent, en situation som i själv verket har förvärrats under de senaste åren.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • figure rises

bab.la daha fazla çeviri için Türkçe-Almanca sözlüğünü sağlamakta.