"fighting together" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fighting together" İsveççe çeviri

"fighting together" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "fighting together" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is what we will be fighting to achieve together with you, Mr Buzek.
Det är vad vi kommer att kämpa för att nå tillsammans med er, herr Buzek.
EnglishWe are fighting together with the people of Europe for peace and social justice and against imperialist unions.
Vi kämpar tillsammans med Europas folk för fred och social rättvisa mot imperialistiska unioner.
EnglishAs the honourable Member says, it is a constant fight, and I look forward to going along that fighting path together.
Som ledamoten säger är det en ständig kamp, och jag ser fram emot att föra den tillsammans.
EnglishWe should be fighting together to achieve that.
EnglishWe are fighting together with the workers to overturn the current anti-labour framework and flexible forms of employment.
Vi kämpar tillsammans med arbetstagarna för att ändra den nuvarande arbetsfientliga lagstiftningen och flexibla anställningsformer.
EnglishRight now we are fighting, together with the Member States, to keep the Charter of Fundamental Rights in the new Treaty.
Just för tillfället kämpar vi, tillsammans med medlemsstaterna, för att behålla stadgan om de grundläggande rättigheterna i det nya fördraget.
EnglishWe must clearly continue, and we will continue, to be vigilant, but always on the basis of the idea that we are fighting this war together.
Naturligtvis bör vi följa upp och fortsätta att vara uppmärksamma, men med utgångspunkt i att vi är i detta krig tillsammans.
EnglishThat is a democratic deficit which the current EU 2020 strategy does nothing to address and we should be fighting it together with our citizens.
Detta är ett demokratiskt underskott som inte på något sätt åtgärdas i EU:s nuvarande 2020-strategi, och vi bör bekämpa det tillsammans med våra medborgare.
EnglishLet me emphasise and clarify at this point that nobody in our group is against the idea that we should join together in fighting international terrorism.
Låt mig understryka och klargöra i detta skede att ingen i vår grupp motsätter sig tanken om samarbete i kampen mot den internationella terrorismen, tvärtom.
EnglishAlso on a regular basis, I have had meetings with Europe’s sporting association in order to encourage them, too, to join together in fighting the scourge of doping.
Likaså under regelbundna former har jag hållit möten med europeiska idrottsorganisationer för att uppmuntra även dem att förena sina insatser för att bekämpa dopingens gissel.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • fighting together

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla kelime ara.