"fighting off" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fighting off" İsveççe çeviri

"fighting off" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "fighting off" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have to see if we can get real take-off on fighting poverty.
Vi får se om det blir verkliga effekter när det gäller fattigdomsbekämpningen.
EnglishYou had to get in under them, you know, while the pig is fighting off the dogs.
Man måste komma under dem, medan grisen slåss mot hundarna.
EnglishInvading a country equates to ‘ fighting off a militia’.
Att invadera ett land är liktydigt med att ” bekämpa milistrupper ”.
EnglishInvading a country equates to ‘fighting off a militia’.
Att invadera ett land är liktydigt med att ”bekämpa milistrupper”.
EnglishHe would be better off fighting intolerance in his own country.
Han borde hellre bekämpa intolerans i sitt eget land.
EnglishThe political disgrace is entirely of your making - you, the people in power who, instead of resolving problems, care only about fighting off the opposition.
Den politiska skandalen bär ni själva helt och hållet skulden för - ni, makthavarna, som i stället för att lösa problemen bara slår tillbaka mot oppositionen.
EnglishThese were in response to crises – post-tsunami peace building in Aceh, protecting refugees in Chad, fighting piracy off Somalia and the Horn of Africa.
De inleddes på grund av olika kriser – fredsinsatser i Aceh i Indonesien efter tsunamin, skydd för flyktingar i Tchad, kampen mot pirater i vattnen utanför Somalia och Afrikas horn osv.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • fighting off

Daha çok çeviri bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğünde.