"fight back" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fight back" İsveççe çeviri

SV

EN fight back
volume_up
{isim}

fight back (ayrıca: counterattack)

"fight back" için eşanlamlılar (İngilizce):

fight back

İsveççe' de "fight back" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is reducing our legitimacy in the eyes of citizens and we have to fight back.
Det minskar vår verksamhets legitimitet i medborgarnas ögon, och vi måste slå tillbaka.
EnglishThis measure, however, will help allow small businesses to fight back.
Denna åtgärd kommer emellertid att hjälpa de mindre företagen att slå tillbaka.
EnglishThis measure, however, will help allow small businesses to fight back.
Denna åtgärd kommer emellertid att hjälpa de små företagen att slå tillbaka.
EnglishIt is on these issues that the western democracies must fight back.
Det är i frågor som dessa som de västerländska demokratierna bör gå till motattack.
EnglishHow do we handle the new sensitive situation in which people are starting to fight back?
Hur handskas vi med den nya, känsliga situationen som innebär att människor börjar protestera?
EnglishSometimes, if society is to survive, it must fight back.
Ibland måste samhället slå tillbaka, om det ska överleva.
EnglishIn Last Saturday’s , this organisation urged people to back the fight for free abortion in Portugal.
I förra söndagens upplaga av uppmanade organisationen människor att stödja kampen för fria aborter i Portugal.
EnglishIn Last Saturday’ s, this organisation urged people to back the fight for free abortion in Portugal.
I förra söndagens upplaga av uppmanade organisationen människor att stödja kampen för fria aborter i Portugal.
English1943, President Roosevelt decides to fight back.
1943 bestämmer sig president Roosevelt att slå tillbaka.
EnglishAnd we fight back, and it gets really ugly.
EnglishFlooding in the Low Countries of Europe is not permitted to get out of hand: the Dutch Government has made great efforts to fight back.
Vid gränskontroller på land och till havs har medlemsstaterna rätt att leda in fordon i separata filer.
EnglishBut no, if you ask Commissioner Malmström, she will tell you that Member States are not allowed to fight back.
Men nej, om vi frågar kommissionsledamot Cecilia Malmström kommer hon att tala om för oss att medlemsstaterna inte får försvara sig.
EnglishIf you want to fight terrorists, please, come back to the rule of law and then you will have us, the Greens, on your side.
Om ni vill bekämpa terrorister, var vänliga använd er av rättsstatsprincipen så kommer ni att få oss, De gröna, på er sida.
EnglishAnd when we fight back, we win.
EnglishWhen the conquistadors arrived in North America you had two choices: you either fight back and engage or you could take off.
När conquistadorerna kom till Nordamerika hade man två möjligheter: antingen tar man till vapen, eller så så kunde man ge sig iväg.
EnglishI leave you with this warning: the British people are a just, tolerant and trusting people, but when you push us too far, we fight back.
Jag varnar er: Vi britter är ett rättvist, tolerant och tillitsfullt folk, men om ni driver oss för långt slår vi tillbaka.
EnglishCome back and fight!
EnglishEurope's environment remains in peril as climate chaos draws ever closer and voters must see that the European Union can lead the fight back.
Europas miljö är fortfarande utsatt för fara, allt eftersom klimatkaoset närmar sig, och våra väljare måste få se att EU kan leda kampen mot detta.
EnglishSo much so that people all over the world from the West Indies to Brussels and Strasbourg, some individuals have decided to fight back rather than capitulate.
Tillräckligt för att somliga - från Antillerna till Bryssel och Strasbourg - har bestämt sig för att göra motstånd och inte ge upp.