"fight against global warming" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fight against global warming" İsveççe çeviri

"fight against global warming" için örnek kullanımlar

İsveççe de "fight against global warming" için benzer çeviriler

fight isim
to fight fiil
against edat
global sıfat
warming fiil
Swedish
to warm fiil
Swedish
warm sıfat

İsveççe' de "fight against global warming" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Vi har åtagit oss att leda den världsomspännande kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishEco-innovation is a major component in winning the fight against global warming.
Miljöinnovation utgör en betydelsefull komponent i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishMrs Merkel wants the European Union to pioneer the fight against global warming.
Angela Merkel vill att Europeiska unionen ska vara pionjär i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishAgriculture actually has a crucial place and a role to play in the fight against global warming.
Jordbruket har en mycket viktig position och roll i kampen mot global uppvärmning.
EnglishTo conclude, I believe we really are a long way off success in the fight against global warming.
För att avsluta tror jag att vi har långt kvar när det gäller bekämpningen av jordens uppvärmning.
EnglishA year and a half ago biofuels were still a miracle aid in the fight against global warming.
För ett och ett halvt år sedan var biobränslen fortfarande mirakellösningen i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishCCS technology may provide us with a huge weapon to help us win the fight against global warming.
CCS-tekniken kan vara ett oerhört starkt vapen för att hjälpa oss att vinna kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishSlovenia has an opportunity to become the architect of EU world leadership in the fight against global warming.
Slovenien har chansen att bli arkitekten bakom EU:s världsomfattande ledarskap i kampen mot den globala uppvärmningen.
English(PL) Mr President, the fight against global warming has, without doubt, become one of the European Union's most important objectives.
(PL) Herr talman! Kampen mot global uppvärmning har utan tvekan blivit ett av EU:s viktigaste mål.
EnglishBy working on them, we shall achieve the modal shift that we want to see in the fight against global warming.
Genom att arbeta med detta kommer vi att kunna genomföra den trafikomställning som vi eftersträvar i kampen mot den globala uppvärmningen.
English(NL) Mr President, ladies and gentlemen, the fight against global warming is not just Europe's fight: it must become the whole planet's battle.
EnglishI therefore call upon the delegation in Bali to put forward Europe's position in the fight against global warming accordingly and with a single voice.
Jag uppmanar därför Balidelegationen att på lämpligt sätt och samfällt föra fram EU:s ståndpunkt i kampen mot global uppvärmning.
EnglishHe has proved himself on the energy and climate package and he has enabled Europe to become the world's pioneer in the fight against global warming.
Det har han gjort i fråga om energi- och klimatpaketet och genom att göra det möjligt för EU att bli världsledande i kampen mot global uppvärmning.
EnglishMrs Hedegaard has announced that, in spite of this fiasco, the fight against global warming is still going to be at the centre of European policy.
Connie Hedegaard har tillkännagivit att kampen mot den globala uppvärmningen trots detta fiasko kommer att stå i centrum för den europeiska politiken.
EnglishNo one will take the EU's place, here, and the EU must not give up the role of global promoter of radical means in the fight against global warming.
Ingen kommer att ta EU:s plats här och EU får inte ge upp rollen som global förespråkare av mer radikala medel i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishThrough being more intelligible and more united, the European Union will be able to assert itself as the world leader in the fight against global warming.
Genom att vara tydligare och stå mer enad kommer Europeiska unionen att kunna hävda sig som världsledande i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishTo do more, and faster, Mr Reinfeldt, Mr Barroso, that is also what the PPE Group expects of you where the fight against global warming is concerned.
Mer handling och snabbare handling, herr Reinfeldt, herr Barroso, det är också vad PPE-gruppen förväntar sig av er i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishThe González Álvarez report deals with reducing CO2 emissions, a necessary goal, particularly with the fight against global warming at stake.
Betänkandet av González Álvarez handlar om att minska koldioxidutsläppen, ett nödvändigt mål som också innefattar den viktiga frågan om bekämpning av den klimatologiska uppvärmningen.
EnglishMr President, Commissioner, the report I am presenting to Parliament sets out to explain that the agricultural sector has a place and a role to play in the fight against global warming.
Herr talman, herr kommissionsledamot! I betänkandet som jag lägger fram för parlamentet förklaras att jordbrukssektorn har en roll att spela i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishWe would also ask the Commission to continue to play a pivotal role in the fight against global warming, which has consequences in economic and social, as well as strictly environmental, terms.
Vi vill också be kommissionen att fortsätta spela en central roll i kampen mot den globala uppvärmningen som har ekonomiska och sociala såväl som strikt miljömässiga konsekvenser.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • fight against global warming

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.