"fight" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fight" İsveççe çeviri

SV

"fight" İngilizce çeviri

volume_up
fight {comm. gen.}
EN

EN fight
volume_up
{isim}

fight (ayrıca: bout, campaign, contest, struggle)
volume_up
kamp {comm. gen.}
It is a fight that is worth waging. And it is a fight that we shall ultimately win.
Det är kamp som är värd att föra och det är en kamp som vi till sist kommer att vinna.
The creation of an International Criminal Court is central to this fight.
Upprättandet av en internationell brottmålsdomstol är centralt för denna kamp.
The fight against the death penalty is the fight of civilisation against barbarity.
Kampen mot dödsstraffet är en civilisationens kamp mot barbariet.
fight (ayrıca: action, battle, collision, contention)
volume_up
strid {comm. gen.}
Commissioner, the fight in Chechnya is not a fight against terrorism only.
Striden i Tjetjenien är inte uteslutande en strid mot terrorismen.
In other words, the fight for windmills is one where there are no losers.
Striden mot väderkvarnarna är alltså en strid utan förlorare.
Our joint fight against capital punishment or poverty is a good case in point.
Ta till exempel vår gemensamma strid mot dödsstraffet och mot fattigdom.
fight (ayrıca: drive, energy, push, spirit)
volume_up
energi {comm. gen.}
Renewable energy is vital to our fight against climate change.
Förnybar energi spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna.
The objectives are certainly noble: environment, energy, the fight against desertification, immigration, etc.
Det är fina mål: miljö, energi, kampen mot ökenspridning, invandring.
Access to energy is vital for every individual, for economic development and for the fight against poverty.
Tillgången till energi är viktig för varje individ, för ekonomisk utveckling och för att bekämpa fattigdomen.
fight (ayrıca: bravery, cheer, courage, fortitude)
volume_up
mod {nö.}
Let us muster the courage to fight mass unemployment.
Låt oss samla mod att bekämpa massarbetslösheten.
Finally, it calls for the political courage to monitor the budget and fight against its misuse.
Slutligen uppmanar föredraganden till politiskt mod att övervaka budgeten och bekämpa missbruk av den.
Algerian women have a considerable role to play in this fight, with a courage which demands admiration and which should be praised.
De algeriska kvinnorna spelar med sitt beundransvärda mod en viktig roll i denna kamp och är värda en hyllning.
fight (ayrıca: altercation, argument, dispute, faction)
volume_up
gräl {nö.}
You keep trying to pick a fight, but I'm just happy you're alive.
Du försöker starta ett gräl, jag är bara glad att du lever.
It is better to introduce measures now than to start a long fight five minutes before accession.
Att inleda åtgärderna nu är bättre än att sätta i gång ett långt gräl fem minuter före anslutningen.
Al och jag hade ett stort gräl.
fight (ayrıca: exchange, flare-up, row, scrimmage)
But I'm good in a fight because I can't feel anything.
Men jag är bra på slagsmål, för jag känner ingenting.
It is believed that she contracted the disease when trying to break up a fight between two dogs while on a working holiday to South Africa.
Man tror att kvinnan fick sjukdomen när hon under feriearbete i Sydafrika försökte stoppa ett slagsmål mellan två hundar.
We come off like amateurs... some average band trying to come to grips with success... jealous and fighting and breaking up.
Vi kommer framstå som amatörer... något medelmåttigt band som försöker nå framgång... svartsjuka, slagsmål och uppbrott.
fight (ayrıca: fence, fencing)
volume_up
fäktning {comm. gen.}
fight
volume_up
fajt {comm. gen.} [gün. dil]
fight
volume_up
stridslust {comm. gen.}
fight
volume_up
fight {comm. gen.}
Vill du höra " The Fight Song "?
Det är inte vår fight, Fox.
At the same time, we know that the English translation service is forging ahead with its attempt to 'fight the fog '.
Samtidigt vet vi att kommissionens engelskspråkiga översättningsavdelning driver arbetet To fight the fog.

İsveççe' de "fight" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishLifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
Livslångt lärande spelar en nyckelroll i kampen mot arbetslöshet och utslagning.
EnglishThe fight against climate change, however, will be much cheaper than anticipated.
Men kampen mot klimatförändringen kommer att bli mycket billigare än vi trodde.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
Detta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.
EnglishYou are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
Ni har rätt i att vi kan hitta många synergier och att vi inte behöver vara oense.
EnglishThe baton in the fight against the international parastate is now in their hands.
Den fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.
EnglishWhen we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
När vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
EnglishNevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
Men jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
EnglishThis will help to create new jobs and continue the fight against unemployment.
Därigenom skapas nya arbetstillfällen, och kampen mot arbetslösheten fortsätter.
EnglishThe fight against unemployment is the most urgent concern of the people of Europe.
Kampen mot arbetslösheten är den mest angelägna frågan för människorna i Europa.
EnglishDo you think that statements like that will further the fight against terrorism?
Tror ni att man med uttalanden av denna typ kan främja kampen mot terrorismen?
EnglishIt was Europe that launched the global debate on the fight against climate change.
Det var EU som inledde den globala diskussionen om kampen mot klimatförändring.
EnglishCome what may, Commissioner, I would like to focus on the fight against poverty.
Vad som än händer, herr kommissionsledamot, vill jag betona kampen mot fattigdomen.
EnglishNo one would dispute the need for this instrument in the fight against terrorism.
Ingen kommer att ifrågasätta behovet av detta instrument i kampen mot terrorismen.
EnglishThis is a special instrument in the fight against banking exclusion and poverty.
Detta är ett specialinstrument i kampen mot bankernas utestängning och fattigdomen.
EnglishThe fight against this shameful crime deserves urgent and specific attention.
Kampen mot detta skamliga brott förtjänar brådskande och speciell uppmärksamhet.
EnglishHe has become symbolic of the fight against fraud in Europe, probably reluctantly.
Han blev förmodligen mot sin vilja en symbol för kampen mot europeiskt bedrägeri.
English(PT) Mr President, Commissioner, the fight against cancer must be a priority.
(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot! Kampen mot cancer måste prioriteras.
EnglishIn my country, Germany, an attempt is being made not to fight homophobia in schools.
I mitt land Tyskland försöker man förhindra bekämpningen av homofobi i skolorna.
EnglishIn our fight for peace, we will do our best with the help and hope of everybody."
Med alla människors hjälp och hopp ska vi göra vårt bästa i kampen för fred.”