"father" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"father" İsveççe çeviri

EN father
volume_up
{isim}

1. genel

father (ayrıca: papa)
volume_up
far {sad. tk.} (oböjligt; kortform av fader)
lt's not good for a son of Pharaoh to see his father humbled by a son of slaves.
Det är inte bra för en faraos son att se sin far förödmjukas av en slavson.
And just a father and son trying to survive, walking along the road.
Det är endast en far och hans son som försöker överleva, vandrandes längs vägen.
My father fought in Montgomery's army in Flanders for the liberation of Brussels.
Min far stred i Montgomerys armé i Flandern för att befria Bryssel.
father (ayrıca: papa, dad, daddy)
volume_up
pappa {comm. gen.} [gün. dil]
So it's fine to just stay... at some pensione that your father recommended.
Så det är bra att bo... på nått pensionat som din pappa rekommenderade.
And what is this nonsense about my father being a teacher for the deaf and dumb.
Och vad är det för nonsens att min pappa är dövstumlärare?
As my father told me when I said I'd never get that job in a bar:
När jag sa till min pappa att jag aldrig skulle få jobbet i baren, sa han -
father (ayrıca: begetter)
volume_up
fader {comm. gen.}
Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, det tyska ekonomiska miraklets fader, sammanfattade det snyggt.
Father Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.
Fader Forde stannar där han är, eftersom han försöker att skydda sin församling.
There's a priest next to her and she says, " Father, pray for him. "
Det sitter en präst bredvid henne och hon säger, " Fader, be för honom
father
volume_up
fäder {comm. gen.}
Nobody asks men or fathers such questions when they are being recruited.
Ingen ställer sådana frågor till män eller fäder under anställningsintervjuerna.
We are again tabling an amendment to protect fathers who apply for parental leave as well.
Vi inför på nytt en ändring som även skyddar de fäder som utnyttjar föräldraledigheten.
Mothers cannot be fathers and fathers cannot be mothers.
Mödrar kan inte vara fäder, och fäder kan inte vara mödrar.
father (ayrıca: architect, author, creator, engineer)
volume_up
upphovsman {comm. gen.}
Terrorism always has fathers, leaders, an organization, networks, financial backers.
Terrorismen har alltid upphovsmän, en organisation, nätverk, finansiärer, men aldrig något berättigande!
father
volume_up
doyen {comm. gen.}
father
volume_up
ledande män {sad. çoğ.}
father
volume_up
äldste medlem {comm. gen.}

2. Din

father
volume_up
fader {comm. gen.} (titeln)
Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, det tyska ekonomiska miraklets fader, sammanfattade det snyggt.
Father Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.
Fader Forde stannar där han är, eftersom han försöker att skydda sin församling.
There's a priest next to her and she says, " Father, pray for him. "
Det sitter en präst bredvid henne och hon säger, " Fader, be för honom

İsveççe' de "father" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEven the few contacts between the child and the father are full of obstacles.
Till och med de få kontakterna mellan barnet och fadern omges av stora hinder.
EnglishIn addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.
Dessutom beviljar lagen vårdnaden om barnen enbart till fadern och farfadern.
EnglishI was in fact the surrogate father of these reports during the previous Parliament.
Jag var faktiskt surrogatfader för dessa betänkanden i det förra parlamentet.
EnglishMr President, I shall now speak to you as Pat Cox, the father of a Catholic family.
Herr talman! Jag kommer nu att tala till er som Pat Cox, fadern i en katolsk familj.
EnglishAn abortion means failure on the father’s part, for he has often made off in a funk.
En abort är ett misslyckande från faderns sida, som ofta har smitit undan av rädsla.
EnglishThe Holy Father, John Paul II, reminded us that freedom is always a challenge.
Påven Johannes Paulus II påminde oss om att frihet alltid är en utmaning.
EnglishAn abortion means failure on the father ’ s part, for he has often made off in a funk.
En abort är ett misslyckande från faderns sida, som ofta har smitit undan av rädsla.
EnglishHis father has visited me, and many other fellow MEPs, here in Strasbourg.
Har kommissionen någon aning om när vi kan förvänta oss att dess idéer börjar ta form?
EnglishThis report therefore rather resembles a list that a child might send to Father Christmas.
Detta betänkande liknar därför snarare en lista som ett barn skickar till jultomten.
EnglishSix children live in Germany and have a right of residence, as have their father and mother.
Sex barn bor i Tyskland, och har uppehållstillstånd, precis som mamman och pappan.
English   I should like to welcome a delegation of Father Christmases to the public gallery.
   – Jag vill välkomna en delegation av jultomtar till åhörarläktaren.
EnglishA whole month of leave is lost if the father does not take his responsibility.
En hel månads ledighet går förlorad om pappan inte tar sitt ansvar.
EnglishI should like to welcome a delegation of Father Christmases to the public gallery.
– Jag vill välkomna en delegation av jultomtar till åhörarläktaren.
EnglishSadly, once she had served her sentence, she was handed back … to her father-in-law.
Det värsta är dock att hon efter att ha avtjänat sitt straff … återlämnades till sin svärfar.
EnglishThe mother who bore the child lied, and its natural father was a lie himself.
Surrogatmamman ljög, den befruktande fadern var också han en lögn.
EnglishSo you faxed my father's glasses and documents back to the 1 4th century?
Så ni faxade min fars glasögon och dokument tillbaka till 1400 talet?
EnglishHe has now been released on the basis that Ashtiani's children forgave her father's killer.
Han har nu släppts på grunden att Sakineh Mohammadi Ashtianis barn förlät faderns mördare.
English      Mr President, I should like to pay tribute before this House to the Holy Father John Paul II.
   Herr talman! Jag skulle vilja hedra påven Johannes Paulus II inför denna kammare.
EnglishThe Holy Father stated that a city cannot be an end in itself.
Den helige fadern konstaterade att en stad inte kan vara ett ändamål i sig.
EnglishLike, when I had this garden party for my father's birthday, right?
Som, när jag hade sån trädgårdsfest på min fars födelsedag, liksom.