"far ahead" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"far ahead" İsveççe çeviri

"far ahead" için örnek kullanımlar

İsveççe de "far ahead" için benzer çeviriler

far sıfat
far zarf
ahead sıfat
ahead zarf

İsveççe' de "far ahead" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn that respect Mr Görlach's comments were inappropriate and did not look far enough ahead.
Det, som Görlach sade, var i så måtto inte korrekt och inte tillräckligt omfattande.
EnglishHere, other world regions are far ahead of us, which shows in their economic performance.
Här ligger andra regioner i världen långt före oss, vilket visar sig i deras ekonomiska utveckling.
EnglishHe says: are we not running too far ahead of the new constitution?
Han säger: föregriper vi inte den nya konstitutionen för mycket?
EnglishAfter such a period, the techniques have moved on far ahead of us.
Efter en sådan period har tekniken sprungit långt ifrån oss.
EnglishThis gives us a measure of the fight which is still ahead, far beyond the symbolic day of 8 March.
Det visar på omfattningen av den kamp som återstår, långt efter den symboliska dagen den 8 mars.
EnglishThe year 2008 looks far ahead in the future, but we must act now if we are to have any chance of achieving our objective.
År 2008 kan tyckas avlägset, men vi måste agera nu om vi skall kunna uppnå vårt mål.
EnglishThat is where the EU Convention could be running into trouble: it is going too far ahead of the peoples of Europe.
Det är här EU-konventet kan stöta på problem: det har hunnit mycket längre än folken i Europa.
EnglishWe all know that the road ahead is far from easy.
Vi känner alla till att vägen framåt är allt annat än enkel.
EnglishWe have to see far ahead, as our forefathers did.
Vi måste se långt framåt i tiden, som våra förfäder gjorde.
EnglishOther regions in the world are already far ahead of us when it comes to the vision of what should be done next.
Andra regioner i världen ligger redan långt före oss när det gäller synen på vad som ska göras härnäst.
EnglishWe ought, actually, to be looking as far ahead as 2050.
Vi bör faktiskt se så långt fram i tiden som 2050.
EnglishIt is not possible therefore to think too far ahead on this type of proposal which could be made at European level.
Man kan i dag alltså inte föregripa det slags förslag som skulle kunna läggas fram på europeisk nivå.
EnglishI work on a ten-year rotation; plans have to be made far further ahead than for any short-term positions.
Jag arbetar med en tioårig cykel; planer måste göras mycket längre i förväg än för någon kortsiktiga ståndpunkt.
EnglishMr President, this is the first time that this Parliament has voted on a calendar so far ahead of time.
för EFD-gruppen. - (IT) Herr talman! Detta är första gången Europaparlamentet har röstat om en kalender så långt i förtid.
EnglishThere are issues about private contracts that you are concerned about, but on public duties you are far ahead of the game.
Det finns frågor om privata avtal som oroar er, men när det gäller offentliga skyldigheter ligger ni långt före.
EnglishAs regards legislative measures in support of energy efficient solutions, the US and China are far ahead of us.
När det gäller lagstiftningsåtgärder för att stödja lösningar med avseende på energieffektivitet ligger Förenta staterna och Kina före oss.
EnglishDon't go getting too far ahead!
EnglishWhen the new system is in place in 2005, the Commission will be far ahead of most public administrations in the European Union.
När det nya systemet börjar fungera 2005 kommer kommissionen att ligga långt före de flesta offentliga förvaltningar i Europeiska unionen.
EnglishEurope is far ahead of the curve in relation to the rest of the world and, frankly, 145 days from Copenhagen, that worries me.
EU ligger långt före genomsnittet i resten av världen och, uppriktigt sagt, då det är 145 dagar kvar till Köpenhamnstoppmötet oroar det mig.
EnglishI think the Commission also needs to be vigilant because some Member States, it is quite clear, are very far ahead while others are not.
Jag anser att kommissionen också måste vara vaksam, eftersom det är uppenbart att vissa medlemsstater kommit mycket längre än andra.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • far ahead

Daha da fazla çeviri için bab.la Türkçe-Almanca sözlüğüne bakın.