"to fabricate" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to fabricate" İsveççe çeviri

EN to fabricate
volume_up
[fabricated|fabricated] {fiil}

to fabricate (ayrıca: to conceive, to concoct, to cook, to dream up)
to fabricate
to fabricate
to fabricate (ayrıca: to manufacture)
to fabricate
to fabricate

"fabric" için eşanlamlılar (İngilizce):

fabric

İsveççe' de "to fabricate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo support the demand, permission to fabricate embryos just for that purpose was needed, which raised ethical questions.
För att försörja behoven skulle man få lov att framställa embryon bara för detta ändamål, vilket reser etiska frågeställningar.
EnglishIn return, however, certain political forces in Europe should not cultivate fears for internal reasons or fabricate catastrophic scenarios.
I gengäld bör vissa politiska krafter i Europa inte spä på farhågorna av inrikespolitiska skäl eller måla upp katastrofscenarier.
EnglishThe black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Det svarta får som ljuger om hela åkrar och hittar på affärsverksamhet och som orsakar BSE och andra skandaler borde namnges och hängas ut.
EnglishI would propose a legislative framework to address the dangers associated with precursors which can be used to fabricate improvised explosive devices.
Jag vill föreslå en rättslig ram för att hantera risker kopplade till prekursorer som kan användas för att framställa improviserade sprängmekanismer.