"fabric" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"fabric" İsveççe çeviri

EN fabric
volume_up
{isim}

fabric (ayrıca: framework, method, order, scheme)
volume_up
system {nö.}
In the economic fabric of Italy, small and medium-sized enterprises represent a major and essential part of the production market.
I Italiens ekonomiska system utgör små och medelstora företag en stor och viktig del av produktionsmarknaden.
So we need a fabric of incentives to encourage alternative energy investments and create profitable markets.
Vi behöver alltså ett system med stimulansåtgärder för att främja investeringar i alternativ energi och skapa lönande marknader.
The System of Members’ privileges and immunities is an integral part of the fabric of the Statute.
Systemet med ledamöternas privilegier och immunitet är integrerat i stadgan.
volume_up
struktur {comm. gen.}
It is strategic for the whole of Europe's industrial fabric.
Den är strategisk för hela Europas industriella struktur.
As Mr Caudron said, these represent 98 % of our economic fabric.
Såsom Caudron sade utgör de 98 procent av vår ekonomiska struktur.
We are going to destroy the whole fabric of rural society if we allow the present situation to continue.
Vi är på väg att förinta landsbygdssamhällets hela struktur om vi tillåter den nuvarande situationen att fortgå.
fabric (ayrıca: batik, cloth, material)
volume_up
tyg {nö.}
Their view is limited by a guard of fabric, as if they were looking through a cage.
Deras synfält inskränks med hjälp av ett galler av tyg, som liknar en bur.
Great Pharaoh, the gift of Troy is a fabulous fabric from the land of the five rivers.
Mäktige farao, Trojas gåva är ett utsökt tyg från de fem flodernas land.
Många tyger är överskattade...
volume_up
konstruktion {comm. gen.}
The right of Member States to say no to Treaty amendments is key to the fabric of the EU.
Medlemsstaternas rätt att tacka nej till fördragsändringar är central i EU: s konstruktion.
The right of Member States to say no to Treaty amendments is key to the fabric of the EU.
Medlemsstaternas rätt att tacka nej till fördragsändringar är central i EU:s konstruktion.
fabric (ayrıca: build-up, construction, set-up, structure)
volume_up
uppbyggnad {comm. gen.}
You can change the fabric of an entire country.
Du kan förändra ett helt lands uppbyggnad.
fabric (ayrıca: texture, contexture)
volume_up
textur {comm. gen.}

"fabric" için eşanlamlılar (İngilizce):

fabric

İsveççe' de "fabric" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishInshore fishing is about the economic and social fabric of our small coastal communities.
Kustfiske handlar om den ekonomiska och sociala strukturen hos små kustsamhällen.
EnglishWe find the repair and enhancement of our physical fabric quite simply horrific.
Vi anser helt enkelt att det är hemskt att reparera och förbättra vår kroppsliga kvalitet.
EnglishFor so-called flexible working times, which rot the social fabric, to be abolished.
Vi kräver att den s.k. flexibla arbetstiden, som river upp det sociala skyddsnätet, avskaffas.
EnglishSuch a policy would undermine the social and economic fabric of our societies.
En sådan politik skulle undergräva de sociala och ekonomiska band som håller ihop våra samhällen.
EnglishTime is short: the fabric of the country is disintegrating as we speak.
Och tiden är knapp: medan vi talar håller landet på att falla samman.
EnglishInshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
Kustfiskeverksamheten underhåller i själva verket den sociala strukturen hos dessa samhällen.
EnglishIt eats away at the very fabric of our society and creates suspicion, tension and distrust.
Det fräter bort hela samhällsstrukturen och skapar misstänksamhet, spänningar och misstro.
EnglishThe System of Members’ privileges and immunities is an integral part of the fabric of the Statute.
Systemet med ledamöternas privilegier och immunitet är integrerat i stadgan.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Jag säger detta för att illustrera hur viktigt det är med fibrer och tyger.
EnglishFinally, Commissioner, would you agree that it is necessary to uphold the social fabric of football?
Den moraliska och etiska grunden för idrottskulturen i Europa är regeln om rent spel.
EnglishWe must create a fully democratic institutional fabric.
Man måste skapa en institutionell vävnad som är helt och fullt demokratisk.
EnglishThe very fabric of our common project is being tested in this way.
Grunden för vårt gemensamma projekt sätts på detta sätt på prov.
EnglishWe have lived through the explosive consequences of the breakdown of the social fabric.
Vi har upplevt de explosiva konsekvenserna av hur de band som binder samman samhället har brutit samman.
EnglishThe fabric of Turkey' s government contains a few Haider-type personalities.
I Turkiet sitter strukturella Haiders i regeringen.
EnglishClose to the citizens, they have made it possible to maintain a European social fabric.
Eftersom de ligger nära medborgarna har de gjort det möjligt att bibehålla ett europeiskt socialt nätverk.
EnglishThe fabric of Turkey's government contains a few Haider-type personalities.
I Turkiet sitter strukturella Haiders i regeringen.
EnglishThey had their own reasons for doing so - to cover up the tariffs of nearly 90% on Indian fabric.
De hade sina egna skäl till detta - att täcka in den 90-procentiga tariffen på indiska textilier.
EnglishThe question of human rights is an integral part of the fabric of the foundations of the European Union.
Frågan om mänskliga rättigheter är en integrerad del av Europeiska unionens grundstruktur.
EnglishInshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
Den är också av avgörande betydelse för bevarandet av kulturella traditioner och rutiner, som måste bevaras.
EnglishThey had their own reasons for doing so - to cover up the tariffs of nearly 90 % on Indian fabric.
De hade sina egna skäl till detta - att täcka in den 90-procentiga tariffen på indiska textilier.