"et" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"et" İsveççe çeviri

SV

EN et
volume_up
{edat}

1. "latin"

et
volume_up
och {ed.}
(ET) Sometimes it is good to be first, and sometimes it is good to be last.
(ET) Ibland är det bra att vara först, och ibland är det bra att vara sist.
(ET) Ladies and gentlemen, democracy is based on transparency and openness.
(ET) Mina damer och herrar! Demokrati grundas på insyn och öppenhet.
(ET) Ladies and gentlemen, Ahtisaari's Kosovo report is complete.
(ET) Mina damer och herrar! Martti Ahtisaaris rapport om Kosovo har lagts fram.

İsveççe' de "et" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishStockholm, Sweden, 2011, 53-63 Zhang Ping, Nordlund Erling, Mainali Ganesh, et al.
Stockholm, Sweden, 2011, 53-63 Zhang Ping, Nordlund Erling, Mainali Ganesh, et al.
English(ET) Colleagues, Sudan is a country which has exercised its right to be different.
(ET) Kolleger! Sudan är ett land som har utövat sin rätt att vara annorlunda.
English(ET) I would like to explain why I did not vote in favour of Mr Andersson's report.
(ET) Jag vill förklara varför jag inte röstade för Jan Anderssons betänkande.
EnglishOnce again President Prodi: aux armes democratiques, Commission et citoyens.
Än en gång, herr ordförande: aux armes democratiques, Commission et citoyens!
English(ET) I also voted in favour of this report, because the issue is very important.
(ET) Jag röstade också för betänkandet eftersom ämnet är mycket viktigt.
English. - (ET) My speech too links up with the previous speaker's.
för PSE-gruppen. - (ET) Mitt anförande knyter också an till de föregående talarnas.
English(ET) In my view, one of the most important topics in this report is benchmarking.
(ET) Enligt mig är riktmärken ett av de viktigaste ämnena i betänkandet.
English(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) De baltiska staterna frigjorde sig från Sovjetockupationen nästan utan blodspillan.
English. - (ET) Mr President, Mrs Wallis, Commissioner.
för ALDE-gruppen. - (ET) Herr talman, fru Wallis, herr kommissionsledamot!
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Fru talman! Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.
English(ET) I would like to make a statement concerning my vote on the Working Time Directive.
(ET) Jag vill göra ett uttalande om min röst angående arbetstidsdirektivet.
English(ET) Mr President, we are taking an important step forward in the interest of patients.
(ET) Herr talman! Vi håller på att ta ett viktigt steg framåt i patienternas intresse.
English(ET) So far our climate policy has focused principally on the energy sector.
(ET) Vår klimatpolitik har hittills främst inriktats på energisektorn.
EnglishMinistère des solidarités et de la Cohésion sociale 72, rue de Varenne 75007 Paris Tel.
Ministère des solidarités et de la Cohésion sociale 72, rue de Varenne 75007 Paris Tel.
English(ET) Mr President, last Saturday, Russia was once again the scene of a political murder.
(ET) Herr talman! I lördags var Ryssland åter igen skådeplatsen för ett politiskt mord.
English(ET) Colleagues, through the ages the Olympic movement has striven for a better world.
(ET) Kära kolleger! Genom tiderna har den olympiska rörelsen eftersträvat en bättre värld.
English(ET) In his speech today, Mr Barroso said that the Georgian question had been touched on.
(ET) I sitt inlägg i dag sa José Manuel Barroso att man hade berört den georgiska frågan.
English(ET) With the Lisbon Agenda, the European Union aimed to strengthen economic union.
(ET) Med Lissabonagendan ville EU stärka den ekonomiska unionen.
English(ET) A couple of weeks ago the entire world was shocked by the murder of Anna Politkovskaya.
(ET) För ett par veckor sedan chockerades hela världen av mordet på Anna Politkovskaja.
English(ET) Madam President, a happy International Women's Day to everyone!
(ET) Fru talman! Gratulationer till alla på Internationella kvinnodagen!