"to embarrass" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to embarrass" İsveççe çeviri

EN to embarrass
volume_up
[embarrassed|embarrassed] {fiil}

to embarrass (ayrıca: to aggravate)
to embarrass (ayrıca: to be ashamed, to feel ashamed)
They acted in a way which shames and embarrasses us as Europeans and democrats.
De handlade på ett sätt som får oss att skämmas och rodna som européer och demokrater.
I feel embarrassed for Mr Schulz because he has said things he must feel ashamed of.
Jag känner mig generad å Martin Schulz vägnar eftersom han sagt sådant som han måste skämmas över.
I would indeed be embarrassed if the Netherlands were to be one of the countries putting a spanner in the works.
För jag skulle skämmas om Nederländerna visade sig vara ett av länderna som blockerar utvidgningen.
to embarrass (ayrıca: to entangle)
That is something that embarrasses us, but it should embarrass Russia even more – much more, in fact.
Detta är något som besvärar oss, men det borde besvära Ryssland ännu mer – mycket mer faktiskt.
That is something that embarrasses us, but it should embarrass Russia even more - much more, in fact.
Detta är något som besvärar oss, men det borde besvära Ryssland ännu mer - mycket mer faktiskt.
to embarrass (ayrıca: to cock up, to embroil, to mess up, to tangle)
to embarrass (ayrıca: to disgrace, to ashame)
to embarrass (ayrıca: to abash)
to embarrass (ayrıca: to disconcert)
to embarrass

İsveççe' de "to embarrass" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI want to say a word about the new Commissioner and I hope it does not embarrass her.
Kommissionsledamoten har varit mycket aktiv under den senaste månaden.
EnglishI want to say a word about the new Commissioner and I hope it does not embarrass her.
Jag skulle vilja säga några ord om den nya kommissionsledamoten och jag hoppas att det inte besvärar henne.
EnglishMr President, if it does not embarrass Mr Wynn too much, I would like to heap further praise upon him.
Herr ordförande! Jag skulle ännu en gång vilja överösa Wynn med beröm, om det inte gör honom alltför generad.
EnglishI'm gonna go embarrass myself with Goose for a while.
EnglishYou embarrass me in front of friends about bets?
Ska du genera mig inför mina vänner om några vad?
EnglishIn order not to embarrass them and to avoid the humiliation of a resolution being killed off, we are withdrawing our resolution.
För att inte genera dem och dra skam över dem med en slutförd resolution så drar vi in vår resolution.
EnglishThat original agenda is one which may embarrass some individual countries, but the action programme is now there.
Denna ursprungliga dagordning är en dagordning som kanske förvirrar vissa enskilda länder, men åtgärdsprogrammet finns nu där.
EnglishMake sure he doesn't embarrass us.
EnglishHoney, your speeches embarrass him.
EnglishI don't mean to embarrass you.
EnglishWho are they trying to embarrass here?
EnglishThey are going to embarrass us.
EnglishDoesn't he ever embarrass you?
EnglishI invite the US and Australia to do better and to embarrass us in the EU into upping our game in Copenhagen next year.
Jag uppmanar USA och Australien att göra bättre ifrån sig och att göra oss i EU tillräckligt generade för att höja insatserna i Köpenhamn nästa år.
EnglishLadies and gentlemen, we all know this little trick: if you want to embarrass someone, ask them a question with a wording like, do you still actually smack your children?
Mina damer och herrar, vi känner alla till det gamla tricket att genera någon med en fråga som exempelvis ”slår du fortfarande dina barn?”.