"downright" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"downright" İsveççe çeviri

EN downright
volume_up
{sıfat}

downright (ayrıca: blank, classic, clean, clear)
volume_up
ren {sıf.}
As far as cabotage is concerned, however, the proposal is downright disappointing.
Men när det gäller cabotage är förslaget en ren besvikelse.
Whatever the exact reason may be, this is, of course, a downright scandal.
Vilken den exakta orsaken till detta än är, är det naturligtvis en ren skandal.
Det är ren och skär protektionism.
downright (ayrıca: clean, complete, dead, deadly)
Detta är en fullständig skandal och skam.
downright (ayrıca: candid, devout, direct, earnest)
downright (ayrıca: complete, perfect, rank, total)
Some of the larger developing countries are downright opposed to negotiations on these issues.
Vissa av de större utvecklingsländerna motsätter sig fullkomligt förhandlingarna om dessa frågor.
downright (ayrıca: absolute, out-and-out, sheer)
downright (ayrıca: blunt, direct, explicit, forthright)

"downright" için eşanlamlılar (İngilizce):

downright

İsveççe' de "downright" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is a downright breach of privacy and creates considerable legal uncertainty.
Detta är ett uppenbart intrång i privatlivet och skapar stor rättsosäkerhet.
EnglishThe result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
Resultatet bli också att man finner det ointressant och ibland rent ut sagt tråkigt.
EnglishTo tax-subsidise such a labour market is in our opinion downright offensive.
Att skattesubventionera en dylik arbetsmarknad är enligt vår mening direkt stötande.
EnglishThirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
För det tredje så är det socialekonomiska läget i Sydafrika helt enkelt mycket dåligt.
EnglishSuch behaviour amounts to downright defiance of the norms and values of the European Union.
Det är helt enkelt att vända sig mot Europeiska unionens värderingar och normer.
EnglishI find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world.
Jag tycker det är skamligt att vi kvinnor inte kan slå våra händer ihop över hela världen.
EnglishIn fact, the EU has failed downright and has not used the possibilities open to it.
EU har ju helt enkelt misslyckats, man har inte använt de möjligheter som står till buds.
EnglishIn a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
I ett skolbetyg skulle dessa siffror tolkas som icke godkänt, ett regelrätt misslyckande.
EnglishTransport of horses from Poland, Belarus and Lithuania is a downright disgrace.
Hästtransporterna från Polen, Vitryssland och Litauen är ingenting annat än en stor skandal.
EnglishCritics warn that this is a downright call to data misappropriation.
Kritikerna varnar för att man rentav uppmanar till förskingring av uppgifter.
EnglishHay should not be allowed to go mouldy, since this makes it downright dangerous.
Man skall inte låta hö mögla, det blir då rent ut sagt farligt.
EnglishTo go on subsidising tobacco cultivation at the same time is a downright contradiction in terms.
Att samtidigt fortsätta att subventionera tobaksodlingen är ju rentav schizofrent.
EnglishIt has been a speech with no clear political objectives, no edge, and has been downright boring.
Jag anser att det var ett anförande utan tydliga politiska mål, livlöst och trist.
EnglishThe average income is an indicator based on implausible, if not downright false, figures.
Medelinkomsten är en indikator som baseras på otillförlitliga eller rentav falska siffror.
EnglishIt is downright absurd that carcinogenic substances are allowed to get into the hands of children.
Det är helt absurt att vi tillåter att cancerogena ämnen hamnar i händerna på barn.
EnglishTo give the Member States money for managing their own shortcomings would be downright madness.
Det vore rent vansinne att ge medlemsstaterna pengar för att åtgärda sina egna brister.
EnglishIt is downright scandalous that the Member States have not yet ratified the Kyoto Protocol.
Det är en regelrätt skandal att medlemsstaterna ännu inte har ratificerat Kyotoprotokollet.
EnglishIn some areas, it is downright worse than the EU' s existing practice.
På några områden är det rentav sämre än den praxis som EU redan har.
EnglishIn some areas, it is downright worse than the EU's existing practice.
På några områden är det rentav sämre än den praxis som EU redan har.
EnglishEconomically, then, the situation is very tricky to downright crazy.
Ekonomiskt sett är det således ett högst problematiskt för att inte säga vansinnigt projekt.