EN done
volume_up
{sıfat}

1. genel

done (ayrıca: complete, finished, fit, made)
volume_up
färdig {sıf.}
(CS) Då verkar det som om Reach är en färdig uppgörelse.
And when I was done, the patient said to me with some awe, "I have never been examined like this before."
Och när jag var färdig sade patienten till mig något vördnadsfullt, "Jag har aldrig undersökts på detta sätt."
Den är inte helt färdig.
done (ayrıca: made)
volume_up
gjord {sıf.}
I would not say that the transcription was deliberately badly done in any case - that was only a possibility.
Jag vill inte säga att återgivningen var avsiktligt dåligt gjord under alla förhållanden - det var bara en möjlighet.
What was not done in Amsterdam should be done as soon as possible.
Det som inte gjordes i Amsterdam måste göras med det snaraste.
There was a Commission, a Parliament and a Council of Ministers and nothing was done.
Det fanns en kommission, ett parlament och ett ministerråd och ingenting gjordes.
done (ayrıca: complete, concluded)
From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.
– Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.
We have completed the first, and nothing further needs to be done now with regard to the annex.
Vi avslutade med den första och nu återstår inget av bilagan.
done

2. Gastronomi: "food"

done

"done" için eşanlamlılar (İngilizce):

done

İsveççe' de "done" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Slutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishWe all deplore the damage done by drugs and wish to limit the suffering caused.
Alla är vi emot de skador som narkotikan åstadkommer. Vi vill begränsa lidandet.
EnglishIt is important, in our view, that justice should be done to all three elements.
Det är enligt vår uppfattning viktigt att alla tre faktorer kommer till sin rätt.
EnglishIn my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
Enligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Vi har talat om detta i flera år, men hittills har inget omvandlats i praktiken.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
EU borde spela en mycket viktigare roll i denna fråga än vad den hittills gjort.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi i utskottet har gjort vårt arbete.
EnglishOf the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.
Av de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.
EnglishThat should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.
Detta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Slutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
EnglishWho were the beneficiaries and what have they actually done for green recovery?
Vilka var stödmottagarna och vad har de gjort för att främja grön återhämtning?
EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Men det finns många andra saker som behöver göras under de kommande sex månaderna.
EnglishWe ought to bear this in mind, something I am convinced the Commission has done.
Vi bör hålla detta i tanken, vilket jag är övertygad om att kommissionen har gjort
EnglishI praise the Prince's Trust in the United Kingdom for the work they have done.
Jag lovordar Prince ' s Trust i Storbritannien för det arbete som de har utfört.
EnglishWe need to understand why they've done the pension accounting the way they have.
Vi måste förstå varför de har utformat pensionsbokföringen på det sätt som de har.
EnglishSome might say that they should not have done, but that is the way things are.
Somliga kanske säger att de inte borde ha inkluderats, men så är det nu en gång.
EnglishWhat harm is being done to these people, and how unjustly they are being treated!
Vilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!