"dissension" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"dissension" İsveççe çeviri

EN dissension
volume_up
{isim}

dissension (ayrıca: disagreement, discord, dissonance, disunity)
volume_up
oenighet {comm. gen.}
Indecisiveness and dissension contributed to the failure of The Hague.
Obeslutsamhet och oenighet bidrog till misslyckandet i Haag.
That is due not least to the dissension within the Union.
Det beror inte minst på den oenighet som råder inom unionen.
They give the impression of dissension and inconsistency.
De ger intryck av oenighet och motsägelser.
There will be some dissension among the various political parties in this House but many people are concerned about what this is actually leading to.
Det kommer att finnas vissa meningsskiljaktigheter bland de olika politiska partierna i denna kammare, men många människor är bekymrade över vad detta kommer att resultera i.
The budget for next year is being created on the whole with consensus, and with little dissension, among Parliament, the Commission and the Council.
Nästa års budget håller på att fastställas till slut synnerligen enhälligt, utan några större meningsskiljaktigheter mellan parlamentet, kommissionen och rådet.

"dissension" için eşanlamlılar (İngilizce):

dissension

İsveççe' de "dissension" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEven in this debate there has been dissension on what culture actually is.
Även i denna diskussion har det förekommit olika åsikter om vad kultur egentligen är.
EnglishTherefore, please stop creating this fear and dissension.
Snälla, sluta att skapa rädsla och meningsskiljaktigheter!
EnglishEven though, thanks to the dissension of the opposing side, we shall not win tomorrow, I must ask you to see that we make progress here.
Även om vi i morgon, på grund av den motsatta sidans vägran, inte kommer att bli klara, skulle jag vilja be er att vi försöker nå positiva resultat.
EnglishMay I thank the many people who have helped me with this report and express the hope that it will be passed tomorrow without any dissension.
Jag skulle vilja tacka alla dem som har hjälpt mig med detta betänkande och uttrycka min förhoppning att det kommer att gå igenom i morgon utan meningsskiljaktigheter.
EnglishThe budget for next year is being created on the whole with consensus, and with little dissension, among Parliament, the Commission and the Council.
Nästa års budget håller på att fastställas till slut synnerligen enhälligt, utan några större meningsskiljaktigheter mellan parlamentet, kommissionen och rådet.
EnglishThere will be some dissension among the various political parties in this House but many people are concerned about what this is actually leading to.
Det kommer att finnas vissa meningsskiljaktigheter bland de olika politiska partierna i denna kammare, men många människor är bekymrade över vad detta kommer att resultera i.
EnglishWe of course know that there is major dissension with regard to certain specific points, on which we have taken positions - and rightly so - in our resolution, which I wish to support.
Vi vet naturligtvis att det kvarstår stora oenigheter på vissa bestämda punkter, där vi tydligt, och med rätta, tar ställning i vår resolution som jag vill ge mitt stöd.