EN dip
volume_up
{isim}

1. genel

dip (ayrıca: bath, duck, bathe)
volume_up
dopp {nö.}
After 2015, I will be at least happier to take a dip.
Efter 2015 kommer jag åtminstone att ha lättare för att ta ett dopp.
Bäst för er om ni doppar och äter kakorna.
dip (ayrıca: decline, decrease, descent, down)
volume_up
nedgång {comm. gen.}
In an industry worth some EUR 600 billion annually, even a slight dip in confidence levels can have significant effects.
I en bransch som omsätter omkring 600 biljoner om året kan även en liten nedgång i förtroendet få betydande konsekvenser.
It is unfolding against the backdrop of a new currency war, caused by the risk of a double-dip recession, in the words of our economists.
Krisen utspelas mot bakgrund av ett nytt valutakrig, som orsakas av risken för det som våra ekonomer brukar kalla för en recession med dubbel nedgång.
dip (ayrıca: bath, swim, bathe, bathing)
volume_up
bad {nö.}
dip (ayrıca: bottom, dish, valley, depression)
volume_up
sänka {comm. gen.}
dip (ayrıca: bank, banking, downgrade, inclination)
volume_up
lutning {comm. gen.}
dip
volume_up
dip {comm. gen.}
Vi skulle haft med oss chips och dip!
dip
volume_up
svacka {comm. gen.}
dip
volume_up
doppning {comm. gen.}
dip
volume_up
dipsås {comm. gen.}
dip (ayrıca: submersion)
volume_up
nedsänkning {comm. gen.}
dip
volume_up
dipmix {comm. gen.}
dip
volume_up
dalning {comm. gen.}
dip

2. "in a book"

dip
volume_up
titt {comm. gen.} (i bok)

3. Zooloji

dip
volume_up
tvättvätska {comm. gen.}

4. Amerikan İngilizcesi

dip (ayrıca: clown, idiot, moron, clot)
volume_up
idiot {comm. gen.} [aşağ.]
dip
volume_up
fårskalle {comm. gen.} [aşağ.]

İsveççe' de "dip" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSubject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
Angående: Eventuell återkommande recession - målet på 3 procent och dess hållbarhet
EnglishAfter 2015, I will be at least happier to take a dip.
Diskussionerna i förlikningskommittén var komplicerade.
EnglishSuch an organisation in my own area has drawn attention to the use of organaphosphorous sheep-dip.
En sådan organisation i mitt eget område har riktat uppmärksamheten på användningen av organiskt fosfor vid fårtvätt.
EnglishThey must, therefore, instead receive contributions from big business and trade unions and be able to dip into EU funds.
I stället skall de ha bidrag från storindustrin och fackföreningar, och ett ?sugrör? i EU-kassan.
EnglishThey must, therefore, instead receive contributions from big business and trade unions and be able to dip into EU funds.
I stället skall de ha bidrag från storindustrin och fackföreningar, och ett? sugrör? i EU-kassan.
EnglishAsking the financial sector to dip into its own pockets is therefore not simply obvious; it is our political duty.
Att be finanssektorn att ta av sina egna medel är därför inte bara självklart, utan vår politiska skyldighet.
EnglishYou better dip and eat them cookies.
EnglishIn order to guarantee dignity for pensioners, we must agree to dip into these profits or the income of the wealthy.
Att ge pensionärerna en värdig situation innebär att man måste acceptera att använda de rika klassernas vinster eller inkomster.
EnglishHope you like bean dip.
EnglishBut the proposed alternative, namely to dip into budget lines which have not been used over the year, demonstrates how little insight there is into the budget discipline.
Därför får det inte vara så att det femte ramprogrammet ensamt skall bära kostnaderna för nedmonteringen.
EnglishOne of the excuses the minister has given is that there is a dip in the roads and the types of buses available in London would not possibly be suitable.
En av ministerns ursäkter är lutningen på våra vägar och att den typ av bussar som används i London antagligen inte lämpar sig där.
EnglishWe are not asking those who have made their profits from such speculation to dip into their pockets, and that means we are not going far enough.
Vi ber inte dem som har gjort förtjänster på sådana spekulationer att gräva i fickorna, och det innebär att vi inte går tillräckligt långt.
EnglishAt Number 10 Downing Street, David Cameron is trying to work out whether to cut more public sector jobs in order to stave off a double-dip recession.
På Downing Street 10 försöker David Cameron tänka ut om han ska minska den offentliga sektorn ytterligare för att undvika en dubbeldipp.
EnglishBut the proposed alternative, namely to dip into budget lines which have not been used over the year, demonstrates how little insight there is into the budget discipline.
Det föreslagna alternativet, nämligen användande av budgetposter som inte använts under året, vittnar dock om dålig insikt i budgetdisciplinen.
EnglishFirst a chauffer-driven limousine paid for by Parliament, and then a dip into the Members' funds to get business-class travel for the same journey plus a little extra!
Först en limousine med chaufför som betalades av parlamentet, och sedan nallande av ledamöternas medel för att få en resa i business class för samma färd plus lite extra!