"to derive from" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to derive from" İsveççe çeviri

EN to derive from
volume_up
{fiil}

to derive from (ayrıca: to acquire, to be allowed to, to bring, to catch)
volume_up
{fi.}
Moreover, we attach too little importance to the many advantages we may derive from sharing the workload among us.
Dessutom fäster vi för liten vikt vid de många fördelar som vi kan av att dela arbetsbördan mellan oss.
to derive from (ayrıca: to acquire, to come by, to find, to get)
We believe that the proposed reductions forwarded by the Council are the result of a misunderstanding between us and may well derive from a technical error.
De kan mycket väl härröra från ett tekniskt fel.
to derive from (ayrıca: to descend from, to come of)
to derive from (ayrıca: to date, to go back)
to derive from (ayrıca: to descend from)

İsveççe de "to derive from" için benzer çeviriler

to derive fiil
from zarf
Swedish
from edat
from bağlaç
Swedish

İsveççe' de "to derive from" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is clear that our food contains dioxins that also derive from external sources.
Det är tydligt att vår mat innehåller dioxin som även kommer från yttre faktorer.
EnglishWe know that many policies which are important to the European Union derive from it.
Vi vet att många politikområden som är viktiga för EU härleds från den strategin.
EnglishConsequently, this urgency is also present in the initiatives that derive from it.
Följaktligen är denna brådska också närvarande i de initiativ som bygger på strategin.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Många upplever att de kan nå personlig vinning av att förstöra skogar.
EnglishBut as I said, no permanent rights derive from this in the sense of a precedent being set.
Men som sagt, det är inte något precedensfall som ger rättigheter för framtiden.
EnglishIt is mainly up to the Member States, which may derive support from the Commission.
I nyckelposition befinner sig medlemsländerna vilkas verksamhet kommissionen kan stödja.
EnglishWe respect your convictions, which derive from your history, your culture and your religion.
Vi respekterar era övertygelser, som kommer av er historia, kultur och religion.
EnglishThe benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.
Fördelarna med ett sådant avtal kommer att vara långt större än den ekonomiska kostnaden.
EnglishI hope at least that we as Members will derive some benefit from this.
Vi parlamentsledamöter kommer också att dra nytta av det, det hoppas jag åtminstone!
EnglishThe two reports before us today derive their inspiration precisely from this impulse.
De två betänkanden som vi behandlar i dag hämtar sin inspiration från precis denna impuls.
EnglishFrom now on, any funding decision will have to derive its justification from a legal base.
Från och med nu måste alla finansieringsbeslut vara motiverade utifrån en rättslig grund.
EnglishAs I said then, I do not believe that the problems we face derive from a lack of strategy.
Som jag sade då tror jag inte att våra problem beror på att vi lider brist på strategier.
EnglishI repeat, 75 000 English words derive from classical Greek.
Jag upprepar, 75 000 engelska ord har sitt ursprung i det antika grekiska språket.
EnglishQuite the opposite, we should be trying to derive the maximum benefit from it.
Tvärtom bör vi försöka vinna så mycket som möjligt på det.
EnglishMy reservations regarding the report in question derive from this preliminary consideration.
Mina reservationer när det gäller det berörda betänkandet har sin grund i denna omständighet.
EnglishThat is precisely why we cannot derive much comfort from what you have proposed today, President Barroso.
Jag måste tyvärr säga att jag önskar att saker och ting kunde ha varit annorlunda.
EnglishThe Chinese population will derive little pleasure from the Games.
Den kinesiska befolkningen kommer inte att ha mycket glädje av det.
EnglishSpirits like whisky are distilled at a low strength and derive their taste from the raw materials.
Spritdrycker som whisky destilleras till en låg styrka och får sin smak från råmaterialet.
EnglishThat demonstrates the mutual benefit we derive from our association.
Det bevisar den ömsesidiga nytta som vi drar av vår associering.
EnglishNo, these outrages derive from the political directives issued by the Vietnamese Communist party.
Nej, dessa illdåd sker enligt de politiska riktlinjerna för det vietnamesiska kommunistpartiet.