"depressing" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"depressing" İsveççe çeviri

EN depressing
volume_up
{sıfat}

depressing (ayrıca: cheerless, depressive)
Monthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
De månatliga arbetslöshetssiffrorna i EU blir allt mer deprimerande.
Aid is an area in which, unfortunately, our experiences are quite depressing.
Bistånd är ett område där erfarenheterna tyvärr är ganska deprimerande.
Hennes uttalanden passar in perfekt på denna deprimerande tradition.
That is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
Detta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
That was depressing, and there was not much to rejoice about.
Det var nedslående och inte mycket att glädjas åt.
From my perspective, this is a deeply depressing situation for two reasons.
Enligt min åsikt är detta en djupt nedslående situation, av två skäl.
depressing (ayrıca: blue, cheerless, dark, dismal)
volume_up
dyster {sıf.}
Listening to our fellow MEP, Mr Davies is extremely depressing.
Att höra vår kollega Davies är över måttan dystert.
Detta är övermåttan dystert.

"depressing" için eşanlamlılar (İngilizce):

depressing

İsveççe' de "depressing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat is depressing is that fellow MEPs now want to make a bad proposal still worse.
Det dystra är att kollegerna i detta parlament nu vill göra ett dåligt förslag ännu sämre.
EnglishThat is the terribly depressing thing about these developments in Belarus.
Det är det som är så oerhört beklämmande med utvecklingen i Vitryssland.
EnglishAnd it's a very depressing place to be in the morning, it's very crowded.
Det är en sorglig plats att befinna sig på om morgonen, enormt trångt.
EnglishI find this just as depressing as the other day when I actually read the Tindemans report.
Detta gör mig lika beklämd som när jag häromdagen verkligen läste Tindemansbetänkandet.
EnglishThose are particularly depressing aspects of the text now before us.
Det är ovanligt tråkiga aspekter på den text som nu ligger framför oss.
EnglishIt is extremely depressing to note that freedom of press is still not guaranteed in Russia.
För oss är det ytterst trist att konstatera att pressfriheten i Ryssland ännu inte är säkrad.
EnglishIt is really very depressing that the Commission can sit here blushing with shame.
Det är egentligen väldigt sorgligt att kommissionen inte sitter här med skammens rodnad på sina kinder.
EnglishHowever, it is depressing that the country is still mired in domestic and political chaos.
Samtidigt är det tragiskt att landet fortfarande sitter fast i ett inhemskt och politiskt kaos.
EnglishThese stories no longer make sense, which makes them depressing.
Dessa händelser har inte längre någon mening, och detta faktum gör dem fullkomligt hopplösa.
EnglishAgainst this depressing background, I ask that both Commission and Council show their ability to act.
Mot den dystra bakgrunden begär jag att både kommissionen och rådet visar handlingskraft.
EnglishThe position at the moment is very depressing indeed.
Båda har ju låtit både mycket övertygande och pessimistiska på samma gång.
EnglishMadam President, what is happening at the moment is extremely depressing.
Herr ordförande! Dagens aktualiteter är sorgliga.
EnglishIt is depressing, however, that despite agreeing the numbers, there is still no agreement on the budget.
Men det är ledsamt att vi trots överenskommelsen om siffrorna ännu inte lyckats enas om budgeten.
EnglishListening to our fellow MEP, Mr Davies is extremely depressing.
Att höra vår kollega Davies är över måttan dystert.
EnglishFor the citizens of Europe, this really is quite a depressing development in terms of consumer policy.
Detta är i praktiken en ganska tråkig konsumentpolitisk utveckling för medborgarna i Europeiska unionen.
EnglishThe most depressing part of this year's additional budget is the budgeting of last year's surplus.
Den bedrövligaste delen av denna tilläggs- och ändringbudget utgörs av budgeteringen av fjolårets överskott.
EnglishI think that this has sometimes been depressing to see.
Jag tycker att det ibland har varit beklämmande att se.
EnglishIt does, however, remain depressing and very frustrating.
Men det är ändå tråkigt och mycket frustrerande.
EnglishIt is extremely depressing to note that freedom of press is still not guaranteed in Russia.
För oss är det så att vi inte kan stå utanför den kritik som har yttrats i Europarådet i fråga om Rysslands Tjetjenienpolitik.
EnglishThis gave an extremely depressing insight into the extent of our capabilities as the European Union and as NATO's European arm.
Det gav en ovanligt trist bild av vad vi kan som Europeiska unionen och som europeisk gren av Nato.