"delineate" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"delineate" İsveççe çeviri

EN delineate
volume_up
{sıfat}

delineate

"delineate" için eşanlamlılar (İngilizce):

delineate

İsveççe' de "delineate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe summits do not solve the problems, they delineate them.
EnglishI agree with Mr Deva that the route to conflict resolution is easy to delineate but more difficult to pursue in practice.
Jag håller med Nirj Deva om att vägen till konfliktlösning är enkel att staka ut men desto svårare att utföra i praktiken.
EnglishThe purpose of this service is to delineate school-related activities within LiU and to coordinate the information for the school's various target groups and networks.
Uppdraget syftar till att kartlägga skolrelaterade aktiviteter inom LiU och samordna informationen till skolans olika målgrupper och nätverk.
EnglishLearning from the US example, we need to delineate clearly the areas of responsibility for the oil well owners and operators and those of the supervisory authorities.
Av erfarenheterna från exemplet i USA behöver vi tydligt beskriva de ansvarsområden som åligger oljekällornas ägare och operatörer samt tillsynsmyndigheter.
EnglishNevertheless, we want to make sure that in attempting to tackle this question of pirates, we very carefully delineate precisely what the actions are that we are prescribing.
Icke desto mindre vill vi säkerställa att när vi tar itu med frågan om piratverksamheten, så beskriver vi exakt vilka de åtgärder är som vi förespråkar.
EnglishA distinction between recovery and disposal has been made clear, with a possibility for the Commission to further delineate this distinction should there be such a need.
Man gör en tydlig skillnad mellan återvinning och bortskaffande och kommissionen ges möjlighet att göra distinktionen ännu tydligare om detta skulle behövas.
EnglishIt is therefore vital to define and clearly delineate the role of the Ombudsman and the European Parliament's Committee on Petitions in a way that is clear to the citizens of the European Union.
Därför är det mycket viktigt att för EU-medborgarna precisera och tydligt beskriva ombudsmannens och parlamentsutskottet för framställningars uppgifter.
EnglishIn addition, as Lord Inglewood has already mentioned, thanks to various other amendments, we also managed to delineate, and better stipulate, the way in which comitology was to be applied.
Vi har även lyckats att avgränsa tillämpningen av kommittéförfarandet och skapa bättre förutsättningar för det genom andra ändringsförslag, vilket kollega Inglewood redan har hänvisat till.
EnglishThe compromise formula, replacing amendment number 11 and emphasising the need for better intergovernmental cooperation, will make it possible to delineate this form of cooperation in the proper way.
Den kompromiss som ersätter ändringsförslag 11, där behovet av bättre mellanstatligt samarbete betonas, kommer att göra det möjligt att skissera denna samarbetsform på lämpligt sätt.