"deliberate action" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"deliberate action" İsveççe çeviri

EN deliberate action
volume_up
{isim}

deliberate action

İsveççe' de "deliberate action" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese situations are unacceptable and should be the subject of forceful, deliberate action by the Commission.
Denna situation är oacceptabel och bör leda till ett kraftfullt och överlagt agerande från kommissionens sida.
EnglishAs far as I am concerned, deliberate, considered action makes far more sense than rushing into the fray.
Eftertänksamma och överlagda steg anser i varje fall jag vara förnuftigare än eventuella ilmarscher in i konkursen.
EnglishAgent metaphors describe price movements as the deliberate action of a living thing, as in, "The NASDAQ climbed higher."
Agent-metaforer beskriver prisförändringar som en medveten handling av ett levande ting, som i exemplet "NASDAQ klättrade högre."
EnglishAnd they had those expectations because agent metaphors imply the deliberate action of a living thing pursuing a goal.
De hade de där förväntningarna därför att agent-metaforer innebär en medveten handling som utförs av ett levande ting som strävar mot ett mål.
EnglishThe Commission's proposal does not define deliberate action in the context of infringement of intellectual property rights sufficiently clearly, and that should be remedied.
I kommissionens förslag definieras inte medvetna handlingar inom ramen för intrång i immateriella rättigheter tillräckligt tydligt, och det borde korrigeras.
EnglishThat would be a misconceived tendency, one that could be triggered by the injection of these two billion in the absence of deliberate political action on our part to counteract it.
Detta skulle vara en missuppfattad tendens som skulle kunna utlösas av tillskottet av dessa två miljarder i brist på medveten politisk handling från vår sida för att motarbeta det.