"cruise" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"cruise" İsveççe çeviri

SV

"Cruise" İngilizce çeviri

volume_up
Cruise {comm. gen.}
EN

EN cruise
volume_up
{isim}

cruise
volume_up
Cruise {comm. gen.}
Problems and accidents involving cruise control can be seen all over Europe.
Överallt i Europa förekommer problem och olyckor med cruise control.
Belgium wants to ban cruise control on its territory and should be given the chance to do so.
Belgien vill förbjuda cruise control inom sina landgränser och måste få möjlighet att göra det.
The cause is always those lorries using cruise control, which is a kind of autopilot enabling drivers to drive without keeping their feet on the pedals.
Orsaken är alltid att de här lastbilarna kör med cruise control, en sorts autopilot som gör att man kan köra utan att hålla fötterna på pedalerna.
cruise (ayrıca: excursion, expedition, fortune, go)
volume_up
tur {comm. gen.}
cruise
volume_up
kryssning {comm. gen.}
Enjoy a sea or river cruise or use the water as a practical and pleasant way of getting around.
Varför inte ta chansen till en kryssning eller segeltur?
cruise
volume_up
sjöresa {comm. gen.}

"cruise" için eşanlamlılar (İngilizce):

cruise
English

İsveççe' de "cruise" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(Laughter) And they use motors that literally are used on cruise missile boosters.
Och de använder motorer som bokstavligen används på kryssningsmissiler.
EnglishSuch a measure may finance cruise costs and fixed costs of vessels.
En sådan åtgärd kan finansiera marschkostnader och fasta kostnader för fartyg.
EnglishI would remind you of the case of the cruise liner .
Jag vill påminna er om fallet med kryssningsfartyget ”Achille Lauro”.
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat' is a piece of cake.
I jämförelse med introduktionen av den äkta euron, är eurobåtens färd motströms en enkel sak.
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat ' is a piece of cake.
I jämförelse med introduktionen av den äkta euron, är eurobåtens färd motströms en enkel sak.
EnglishEurope is a still a world leader in top-of-the-range cruise shipbuilding.
Europa har alltid intagit en tätposition inom den globala varvsnäringen när det gäller konstruktion av dyra kryssningsfartyg.
EnglishI would remind you of the case of the cruise liner.
Detta inträffade visserligen så långt tillbaka som 1985.
EnglishThese were guided bombs or cruise missiles.
Det handlar om fjärrstyrda bomber och kryssningsmissiler.
EnglishAmongst other things, it was announced that the cruise industry is responsible for providing around 190 000 jobs within Europe.
Det framgick bland annat att kryssningsindustrin skapar cirka 190 000 arbetstillfällen i Europa.
EnglishDoes it intend to support the principle of the 'host state' particularly with regard to cruise ships?
Har kommissionen för avsikt att, i synnerhet i fråga om kryssningslinjefartyg, stödja principen om värdstat (”host state”)?
EnglishWe want to make sure that cruise ships come here, spend money here and give employment to our various countries.
Vi vill se till att kryssningsfartyg kommer hit, spenderar pengar här och skapar sysselsättning i våra olika länder.
EnglishMr President, when I was 21 years old, I used to travel in cruise ships which went from New York to the Bahamas and back.
Herr talman! När jag var tjugo år gammal arbetade jag på kryssningsfartyg som gick mellan New York och Bahamas.
EnglishAs the President of the Commission has pointed out, and as I am well aware, the cruise took place in the second half of August.
Som kommissionsordföranden har påpekat ägde kryssningen rum under andra hälften av augusti, vilket jag är väl medveten om.
EnglishIn addition, there are relatively new phenomena such as the emergence of the low-cost air carriers and the growth of the cruise industry.
Det finns också tämligen nya fenomen som lågprisflygbolagens frammarsch och den expanderande kryssningsbranschen.
EnglishI was third mate on a cruise ship.
EnglishA long cruise, was it, sailor?
English(MT) Mr President, last week the European cruise industry organised a one-day conference in Brussels for all the stakeholders in the industry.
(MT) Herr talman! Förra veckan höll den europeiska kryssningsindustrin en endagskonferens i Bryssel för alla aktörer i branschen.
EnglishDiversification, niche industries or specialisation such as refurbishing cruise liners don't appear to be on the agenda for discussion.
Diversifiering, nischindustrier eller specialisering, genom exempelvis renovering av kryssningsfartyg, verkar inte ens vara uppe för diskussion.
EnglishOur extension of the scope to holiday clubs - a major problem - and also cruise ships, houseboats and caravans, is particularly important.
Vår utvidgning av räckvidden till reseklubbar - ett stort problem - och även till kryssningsfartyg, husbåtar och husvagnar är särskilt viktigt.
EnglishThe convention which is drafting the Charter on Fundamental Rights has begun its work and I believe that we are already doing so at cruise speed.
Den konvention som utarbetar stadgan om grundläggande rättigheter har börjat sitt arbete och jag tror att vi redan har fått upp marschfart.