EN crown
volume_up
{isim}

1. genel

crown (ayrıca: diadem, head, krona)
volume_up
krona {comm. gen.}
And it takes more than a crown to make a man be a king.
Och det krävs mer än en krona för att göra en man till kung.
A Member State keeps under the sovereignty of its crown two colonies in Cyprus: the areas of Akrotiri and Dhekelia.
En medlemsstat som behållit två kolonier under sin krona: regionerna Akrotiri och Dhekelia.
I closed my eyes just now and saw him as the new king of Afghanistan, with a crown, sceptre, a long beard and great power.
Jag slöt ögonen för ett tag sedan, och jag såg hur han förvandlades till den nye kungen av Afghanistan, med krona, spira, långt skägg och stor makt.
crown (ayrıca: brow, cap, crest, edge)
volume_up
krön {nö.}
I closed my eyes just now and saw him as the new king of Afghanistan, with a crown, sceptre, a long beard and great power.
Jag slöt ögonen för ett tag sedan, och jag såg hur han förvandlades till den nye kungen av Afghanistan, med krona, spira, långt skägg och stor makt.
And everything was crowned by the diplomatic skills of Renzo Imbeni, chairman of the committee.
Allt kröntes av kommitténs ordförande Renzo Imbenis diplomatiska kunnande.
Mr Solana in the Council has made an audacious bid to be crowned the prince of darkness.
Herr Solana från rådet har gjort ett djärvt försök till att krönas till mörkrets furste.
crown (ayrıca: crest, head, height, peak)
volume_up
topp {comm. gen.}
The crown of the clitoris contains 8, 000 nerve fibers.
Klitoris topp innehåller 8000 nervtrådar -
crown (ayrıca: elevation, eminence, height, hill)
volume_up
kulle {comm. gen.}
crown (ayrıca: wreath)
volume_up
krans {comm. gen.}
crown (ayrıca: capstone, crest)
volume_up
krönet {comm. gen.}
crown (ayrıca: dome)
volume_up
hjässa {comm. gen.}
crown (ayrıca: coma)
volume_up
trädkrona {comm. gen.}
crown
volume_up
tandkrona {comm. gen.}
crown
volume_up
hattkulle {comm. gen.}

2. İnşaat: "of an arch"

crown
volume_up
hjässa {comm. gen.} (av valv)
crown
volume_up
topp {comm. gen.} (av valv)
The crown of the clitoris contains 8, 000 nerve fibers.
Klitoris topp innehåller 8000 nervtrådar -
crown
volume_up
krön {nö.} (av valv)
I closed my eyes just now and saw him as the new king of Afghanistan, with a crown, sceptre, a long beard and great power.
Jag slöt ögonen för ett tag sedan, och jag såg hur han förvandlades till den nye kungen av Afghanistan, med krona, spira, långt skägg och stor makt.
And everything was crowned by the diplomatic skills of Renzo Imbeni, chairman of the committee.
Allt kröntes av kommitténs ordförande Renzo Imbenis diplomatiska kunnande.
Mr Solana in the Council has made an audacious bid to be crowned the prince of darkness.
Herr Solana från rådet har gjort ett djärvt försök till att krönas till mörkrets furste.

3. mecazi

volume_up
höjdpunkt {comm. gen.}
You talk about a crowning achievement, a historical decision, a milestone.
Höjdpunkt säger ni, historiskt beslut, milstolpe!
To conclude, the Feira Council crowned an extremely successful Portuguese presidency.
Sammanfattningsvis så var toppmötet i Feira höjdpunkten på ett oerhört framgångsrikt portugisiskt ordförandeskap.

"crown" için eşanlamlılar (İngilizce):

crown

İsveççe' de "crown" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishUnfortunately, Asia wears that crown, together with the countries of Africa.
Tyvärr måste vi säga att den främsta platsen intas av Asien liksom av länderna i Afrika.
EnglishIndeed, at present, some Ulster fishermen are awaiting trial in Liverpool Crown Court.
För närvarande väntar faktiskt vissa nordirländska fiskare på rättegång i Liverpool Crown Court.
EnglishTo crown it all, the national parliaments have been sidelined completely.
Till råga på allt har de nationella parlamenten helt förbigåtts.
EnglishIn Sweden, for example, we have both ten crown pieces and five crown pieces which are nickel free.
I Sverige har vi exempelvis både tiokronor och femkronor som är nickelfria.
EnglishThen, to crown it all, there is paragraph 26, in which you propose following the advice of George Soros!
Som kronan på verket föreslår ni i punkt 26 att vi ska följa råden från George Soros!
EnglishJames Brown, Luther Vandross, Rockwell, the Crown Heights Affair.
James Brown, Luther Van dross, Rockwell, the Crown Heights Affair.
EnglishSwedish one crown pieces contain a maximum of 25 percent nickel.
I svenska enkronor till exempel är andelen nickel högst 25 procent.
EnglishIt's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det är Krafts egendomliga sätt att belöna lojalitet till kungahuset.
EnglishA three-and-a-half bath Victorian with original crown molding?
Ett tre och en halv meters viktorianskt badkar med guldlist?
EnglishIn addition, it has expressed its support for the recent initiative by Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia.
Dessutom har rådet förklarat att det stöder det initiativ som Saudiarabiens tronföljare prins Abdullah nyligen lagt fram.
EnglishTo crown it all, the European leaders who met at Nice decided to open a new institutional project in 2004.
För att fullborda det hela beslutade de europeiska ledarna som träffades i Nice att inleda ett nytt institutionellt projekt år 2004.
EnglishThat's okay, I've got a bigger crown.
EnglishThe above - 14 in number - are reported as being British Overseas Territories, previously known as British Crown Colonies.
Ovanstående - 14 till antalet - presenteras som brittiska utomeuropeiska territorier, tidigare kallade brittiska kronkolonier.
EnglishIs Crown Resources a Russian company?
EnglishAnd to crown it all, by 2010, he hopes that the entire network will have been liberalised for both freight and passenger services!
Och som kronan på verket framförs en önskan om att man till år 2010 skall ha lyckats öppna hela nätet för gods- och passagerartrafik!
EnglishTo crown it all, it is actually dangling the idea of full employment, i. e. the creation of 20 to 30 million new jobs, before our noses.
För att få oss att svälja medicinen lovar oss EU en praktiskt taget allmän tillgång till Internet och avancerad yrkesutbildning.
EnglishI should like to endorse the initiative launched by the Crown Prince of Saudi Arabia.
Jag vill uttrycka mitt stöd till den saudiske arvprinsens initiativ, som jag tror kan vara ett bra avstamp för att gå vidare.
EnglishBahrain is a loyal western ally and home to the US Fleet and we welcome the offer of dialogue by the Crown Prince of Bahrain.
Bahrain är en lojal allierad till Västmakterna och bas för Förenta staternas flotta och vi välkomnar erbjudandet om en dialog från kronprinsen i Bahrain.
EnglishSubject: Merger The Commission is currently considering the notification of plans for a merger between Danish Crown and Vestjyske Slagterier.
Angående: Företagssammanslagning Kommissionen behandlar för närvarande en anmälan om sammanslagning av Danish Crown och Vestjyske Slagterier.
EnglishOur cultural and political links with Spain and France lasted for centuries, throughout the time when we were ruled by the British Crown.
Våra kulturella och politiska band med Spanien och Frankrike bestod i århundraden, under hela den tid som vi befann oss under brittisk överhöghet.