EN

crowd {isim}

volume_up
crowd (ayrıca: aggregate, amount, bunch, density)
volume_up
massa {comm. gen.}
What if, in the coming crowd of nine billion ... what if that crowd could learn enough to be net contributors, instead of net plunderers?
Tänk om morgondagens nio miljarder invånare... tänk om den massan kan lära sig tillräckligt för att bidra till lärandet,
The crowds applauded enthusiastically, as they did when Tony Blair spoke here five months ago.
Massorna applåderade entusiastiskt, liksom de gjorde då Tony Blair talade här för fem månader sedan.
It proclaims loud and clear what the crowds of Arabs, including the immigrants living in our cities, want to hear.
Där säger man högt det som de arabiska massorna, däribland invandrarna i våra städer, vill höra.
crowd (ayrıca: attendance, audience, gallery, public)
This is a crowd that does know what it is, so I'll like just do like the 60-second crib-note version. ~~~ Right?
Det här är en publik som faktiskt vet vad det är, så jag gör bara 60-sekunders fusklappsversionen.
Freedom of production, import and advertising, and freedom to mislead and sponsor events which attract large crowds of people.
Fri produktion, fri import, fri reklam, fri vilseledning och fri sponsring av evenemang som drar en stor publik.
crowd (ayrıca: crush, multitude, press, multitudes)
It would be like trying to stop people in a crowd chatting to one another.
Det är ungefär som att försöka hindra samtal mellan människor i en stor folkmassa.
His funeral brought into the streets a crowd estimated at 30 000 strong.
Hans begravning fick en folkmassa som beräknats till 30 000 personer att ge sig ut på gatorna.
Now it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Nu är det inte en ensam knasboll, inte två knasbollar, tre är en folkmassa, och en folkmassa är nyheter.
crowd (ayrıca: batch, bundle, heap, hill)
volume_up
hög {comm. gen.}
It proclaims loud and clear what the crowds of Arabs, including the immigrants living in our cities, want to hear.
Där säger man högt det som de arabiska massorna, däribland invandrarna i våra städer, vill höra.
crowd (ayrıca: clique, gang, lot)
And actually, since this is a tech crowd, I talk in the book about how the Bible actually reminds me of the Wikipedia, because it has all of these authors and editors over hundreds of years.
Eftersom ni är ett gäng tekniker, jag skriver i min bok om att bibeln påminner mig om Wikipedia med många författare och redaktörer under en period av flera hundra år.
crowd (ayrıca: amount, drove, host, lot)
This extremely vague wording would open the asylum door to a whole crowd of new immigrants.
Denna oerhört vida formulering skulle möjliggöra asyl för en mängd nya immigranter.
(Laughter) And from the crowd emerged this young man, Scott Haines. ~~~ And he said, "Listen, this is the project I've been looking for my whole life.
(Skratt) Och ur mängden, sprang en sprang en ung man, Scott Haines. och han sa: "Hör på detta, det här är projektet som jag letat efter hela mitt liv.
crowd (ayrıca: accumulation, aggregate, batch, circus)
volume_up
hop {comm. gen.}
As colleagues have already mentioned, 50 men stoned her to death, with a crowd of a thousand bystanders watching the horror unfold.
Mina kolleger har redan nämnt att 50 män stenade henne till döds, samtidigt som ett tusental åskådare tittade på.

"crowd" için eşanlamlılar (İngilizce):

crowd

İsveççe' de "crowd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe crowd of people on Independence Square last Saturday numbered one million.
Antalet människor på Självständighetstorget i lördags uppgick till en miljon.
EnglishThat's important, but actually most people in the crowd occupy these other roles.
Detta är viktigt, men de flesta människorna i folkmassan har dom här andra rollerna.
EnglishMopeds, goats and cattle were hoisted into Rafah by cranes, to the cheers of the crowd.
Mopeder, getter och boskap lyftes in i Rafah med kranar, till massans hurrarop.
EnglishI don't think they tried to market it to the billionaire, BASE-jumping crowd.
De försökte nog inte marknadsföra det åt miljadärer som gillar basejumping.
EnglishThey have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.
De har samlat så kallad crowdsource information och synliggjort det osynliga.
EnglishThe 70 000-strong crowd of demonstrators last Saturday in Baku was well aware of this fact.
De 70 000 demonstranterna i Baku i lördags var mycket medvetna om detta faktum.
EnglishThe 70 000-strong crowd of demonstrators last Saturday in Baku was well aware of this fact.
De 70 000 demonstranterna i Baku i lördags var mycket medvetna om detta faktum.
EnglishTo their credit, some of the gathered crowd tried to save the petrified child.
Det bör framhållas att vissa av åskådarna faktiskt försökte rädda den skräckslagna flickan.
EnglishThe demands were rejected, the authorities opened fire on the crowd and the uprising began.
Kraven avvisades, myndigheterna öppnade eld mot massan och upproret inleddes.
EnglishOf course there will be events and developments that crowd in on us.
Naturligtvis kommer det att finnas händelser och utvecklingar som tränger sig på oss.
EnglishMr President, I can see male and female pensioners among the dense crowd of members of the public.
Herr talman! Jag ser att det finns pensionärer av båda könen bland åhörarmassorna.
EnglishIn others, as in Stockholm, it is possible to take a stroll in the crowd.
På andra ställen, som i Stockholm, kan du mingla i folkmassan.
EnglishOK, so, much, much better than the average crowd, I can tell you that.
OK, så, mycket bättre än genomsnittspubliken, kan jag berätta.
EnglishDon't often see you enjoying the pleasures of the vulgar crowd.
Er ser man inte ofta avnjuta den vulgära pöbelns nöjen.
EnglishWell, I think it's the latest iteration of a phenomenon we can call "crowd-accelerated innovation."
Jag tror att det är det senaste exemplet på ett fenomen som vi kallar "användar-accelererad innovation".
EnglishWe can bring in extra police to handle the crowd-control issues.
Vi kan kalla in extra poliser för åskådarmassorna.
EnglishInvite the crowd, let in the light, dial up the desire.
Bjud in folkmassan, släpp in ljuset, och vrid upp begäret.
EnglishThe crowd wants battles, so the emperor gives them battles.
EnglishTake the crowd and apply them to the information.
Ta folkmassan och tillämpa dem på informationen.
EnglishThey won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in-crowd if they hurry.