EN crack
volume_up
{isim}

1. "drugs", argo

crack
volume_up
crack-kokain {nö.} (narkotika)
Att droger som heroin och crack-kokain är okej?

2. diğer

crack (ayrıca: break, breakage, chink, cleft)
volume_up
spricka {comm. gen.}
Morfologi baserad spricka upptäckt i stålämnen
Du har en spricka i kylaren.
Båten har fått en spricka!
crack (ayrıca: attempt, bid, effort, essay)
Preliminary trials accurately identify slabs with cracks and produce no false detections.
Preliminära försök att identifiera exakt plattor med sprickor och ger inga falska upptäckter.
We are trying to crack the code of protective rights for the companies but it is not easy.
Vi försöker knäcka koden för skyddsrättigheter för företagen, men det är inte lätt.
If they became aware that one of their fellow detainees was likely to crack under interrogation, they would have made efforts to kill him as well.
Om de hade märkt att en av deras medfångar sannolikt skulle bryta samman under förhör skulle de ha försökt döda honom också.
crack (ayrıca: chink, cranny, crevice, interstice)
volume_up
springa {comm. gen.}
crack (ayrıca: bang, clash, clout, flap)
volume_up
smäll {comm. gen.}
crack (ayrıca: bang, crash, smash)
volume_up
brak {nö.}
crack
volume_up
hårt slag {nö.} [gün. dil]
crack (ayrıca: darkness, gibe, malevolence, spite)
volume_up
elakhet {comm. gen.}
crack (ayrıca: gibe, innuendo, sneer)
volume_up
pik {comm. gen.}
crack (ayrıca: fault, flaw)
volume_up
skavank {comm. gen.}
crack (ayrıca: bang, bark, clap)
volume_up
knall {comm. gen.}
crack
crack (ayrıca: whiplash)
volume_up
pisksnärt {comm. gen.}
crack (ayrıca: quip, sarcasm)
volume_up
spydighet {comm. gen.}
crack
volume_up
crack {sad. çoğ.}
Det är en liten Uzi och två påsar med crack.
Att droger som heroin och crack-kokain är okej?

3. "in wood"

crack
volume_up
sköra {comm. gen.} (i trävirke)

4. İnşaat

crack
volume_up
spricka {comm. gen.}
Morfologi baserad spricka upptäckt i stålämnen
Du har en spricka i kylaren.
Båten har fått en spricka!

İsveççe' de "crack" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf there's a plumber, he's 300 pounds and he's got a giant butt crack.
Finns en rörmokare, väger han 130 kg och har en gigantisk raggarskåra, erkänn.
EnglishWould it not be prudent to see how it works before we use a sledgehammer to crack a nut?
Är det inte bäst att vänta och se hur det fungerar innan vi slår på stora krigstrumman?
EnglishAs social democrats, we feel that sustainable energy must be given a fair crack of the whip.
Som socialdemokrater anser vi att hållbar energi måste få en rättvis chans.
EnglishFirst and foremost, a crack has appeared in the principle of regional balance.
Först och främst har principen om regional balans satts ur spel.
EnglishClearly Europeans feel that the European Ombudsman has the right to crack the whip over everyone.
Det står klart att européerna tror att ombudsmannen har rätt att läxa upp alla.
EnglishThis time, the discharge pertains to the 1998 budget, and it is a particularly hard nut to crack.
Denna gång gäller det budgetåret 1998, och valet är extra besvärligt.
EnglishEspecially if every safe you crack between now and then is already empty?
Speciellt om alla skåp ni öppnar mellan nu och då är tomma.
EnglishThe first one is to crack down on the smuggling of human beings as an element of organised crime.
Den ena aspekten är bekämpandet av människosmuggling som en del av den grova brottsligheten.
EnglishEurope needs to crack down on the trade in trafficking human beings.
Europa måste slå ned på dem som ägnar sig åt människohandel.
EnglishYou are the second person to crack the van der Woude safe tonight.
Ni är dom andra som knäcker Van der Woudes kassaskåp inatt.
EnglishWill the Commission also crack down on sheer exploitation?
Kommer kommissionen även att agera mot ren och skär exploatering?
EnglishAnd, O' Neal, you gotta crack the first guy that shows outside.
Och O`neil, du måste träffa den första som syns där ute.
EnglishIn particular they want a fair crack of the whip.
De vill i synnerhet ha en sportslig chans att visa vad de duger till.
EnglishThat was the case a century ago, and although there was a crack down, it is now back in full force.
Så var det för ett århundrade sedan, och efter att ha försvagats lite är den nu tillbaka med full kraft.
EnglishIt is a small sector, but I share Mr Parish’s concern that any crack in confidence will destroy it.
Det är en liten sektor, men jag delar Neil Parishs oro för att ett skadat förtroende skulle förstöra den.
EnglishIt is a small sector, but I share Mr Parish’ s concern that any crack in confidence will destroy it.
Det är en liten sektor, men jag delar Neil Parishs oro för att ett skadat förtroende skulle förstöra den.
EnglishAnd it is not being done because it is a harder nut to crack.
Och detta görs inte eftersom det är mer komplicerat.
EnglishHowever that picture is starting to crack, she continues.
Men den bilden håller på att krackelera, fortsätter hon.
EnglishWe crack it, it's empty, the gold's somewhere else.
Vi öppnar det, det är tomt och guldet är någon annanstans.
EnglishThis aggressive trade policy is making the European textile and clothing sector crack at the seams.
Den aggressiva handelspolitiken leder till att den europeiska textil- och konfektionsindustrin spricker i sömmarna.