"controversy" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"controversy" İsveççe çeviri

EN controversy
volume_up
{isim}

1. genel

controversy (ayrıca: contention, disagreement, dispute, quarrel)
volume_up
tvist {comm. gen.}
This is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Detta är den riktiga tvist eller det riktiga dilemma som vi måste lösa i morgon.
Ninth: this controversy represents more than just a dispute between the EU and the United States.
För det nionde utgör denna kontrovers mer än bara en tvist mellan EU och Förenta staterna.
The controversy has had the direct result of diminishing the effectiveness of both partners.
Tvisten har gett som direkt resultat att den minskar båda parters effektivitet.
controversy
volume_up
kontrovers {comm. gen.}
And that is not a contribution to any recent political controversy.
Och det är inte ett bidrag till någon nyss inträffad politisk kontrovers.
There was some controversy over whether the stance you took was necessarily correct.
Det uppstod en kontrovers om huruvida detta är nödvändigt och då förespråkade ni det.
It is true that particularly on the subject of water, great controversy has arisen in Europe too.
Det uppstod ju en mycket stor kontrovers även i Europa just när det gäller vatten.
controversy (ayrıca: altercation, argument, argumentation, dispute)
volume_up
dispyt {comm. gen.}
(Laughter) I just wrote an essay on happiness, and there was a controversy.
(Skratt) Jag skrev just en essä om lycka, som skapade dispyt.
controversy (ayrıca: dispute)
volume_up
ordväxling {comm. gen.}

2. Hukuk, Amerikan İngilizcesi

controversy (ayrıca: civil action, civil case, civil litigation)

"controversy" için eşanlamlılar (İngilizce):

controversy

İsveççe' de "controversy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe case of Madeleine McCann has aroused a lot of interest and, indeed, controversy.
Fallet med Madeleine McCann har väckt stort intresse, men är även kontroversiellt.
EnglishI am pleased that the heated controversy over Kaliningrad was resolved at the summit.
Jag är belåten över att man vid toppmötet lyckades lösa den heta Kaliningradfrågan.
EnglishOtherwise it does not make any sense as regards what the controversy is.
I annat fall blir skälet inte begripligt när det gäller ämnet för konflikten.
EnglishThis is a sensitive point that has also caused some controversy within the Commission.
Det är en känslig fråga som också har utlöst viss osämja inom kommissionen.
EnglishThe future of the ECSC operating budget is not without controversy or complications.
Framtiden för EKSG: s driftsbudget är inte utan sina kontroverser eller komplikationer.
EnglishI call on everyone to be responsible and to put a stop to this unnecessary controversy.
Jag uppmanar alla att ta sitt ansvar och sätta stopp för dessa onödiga kontroverser.
EnglishThe action taken to deal with the influenza A pandemic is causing some controversy.
Som bekant har det uppstått en viss polemik kring hur influensa A-pandemin har hanterats.
EnglishThe controversy has had the direct result of diminishing the effectiveness of both partners.
Tvisten har gett som direkt resultat att den minskar båda parters effektivitet.
EnglishWhich aspects of the Commission's proposal are causing most controversy in the negotiations?
Vilka aspekter av kommissionens förslag vållar mest problem i förhandlingarna?
EnglishI can understand why the rapporteur and Mr Papayannakis are weary of further controversy.
Jag kan förstå varför föredraganden och Papayannakis är trötta på ytterligare tvister.
EnglishSo a lot of people have heard about the Wikipedia Bush-Kerry controversy.
Många har hört talas om Wikipedia-kontroversen angående Bush och Kerry.
EnglishMost of these issues have been dealt with, as I have said, without controversy.
De flesta av frågorna har som sagt behandlats utan kontroverser.
EnglishThe Goldstone report is a document which has created a great deal of emotion and controversy.
Goldstonerapporten är ett dokument som har skapat en hel del upprördhet och strider.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Låt mig bara bara klargöra några av de frågor som har skapat debatt.
EnglishLet us take the controversy over the regulation of CO2 emissions from cars as just one example.
Låt oss ta regleringen av koldioxidutsläppen från bilar som bara ett exempel.
EnglishThe inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
Inspektion av industrifiskeanläggningar ger också upphov till polemik.
EnglishIn addition, undue generalisation in research has contributed to heightening the controversy.
Onödig generalisering i forskningen har dessutom bidragit till att öka kontroverserna.
EnglishThis subject has been provoking controversy around the negotiating table for a long time now.
Frågan har orsakat kontroverser runt förhandlingsbordet under lång tid nu.
EnglishIt is a subject that has caused a great deal of controversy in Poland.
förvärvade 1999 en majoritetspost i, en av de största polska bankerna.
EnglishThese are worrying figures when Turkey's accession to the EU is arousing controversy.
Dessa siffror är oroande i och med meningsskiljaktigheterna rörande Turkiets anslutning till EU.