"contrary" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"contrary" İsveççe çeviri

SV

EN contrary
volume_up
{isim}

contrary (ayrıca: antipode, contrast, converse, negation)
volume_up
motsats {comm. gen.}
That really is contrary to the implication of some of the things said by Mr Querbes.
Det står faktiskt i direkt motsats till en del av det som antyddes av Querbes.
Moreover, this is actually contrary to Venezuela's peaceful traditions.
Och det är verkligen i motsats till den fredliga traditionen i landet.
Contrary to the task incumbent on us, we are dividing Europe instead of uniting it.
I motsats till vår uppgift delar vi i stället Europa för att samla det.

"contrary" için eşanlamlılar (İngilizce):

contrary

İsveççe' de "contrary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
EnglishOn the contrary, exploiting the fear of AIDS in this manner is playing with fire.
Tvärtom, att på det här sättet exploatera rädslan för aids är att leka med elden.
EnglishOn the contrary, it is to be built, financed and operated by private investors.
Den skall alltså tvärtom byggas, finansieras och drivas av privata investerare.
EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Vi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.
EnglishOn the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.
Tvärtom bör vi stödja de betänkanden som föreslår att ansvarsfriheten skjuts upp.
EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Parlamentet har krävt det motsatta beslutet i inte mindre än två resolutioner.
EnglishI believe the experience of these last ten or fifteen years proves the contrary.
Jag tror att erfarenheten från de senaste tio eller femton åren visar på motsatsen.
EnglishOf course, euro adoption will not be the end of the road; quite the contrary.
Införandet av euron kommer naturligtvis inte att vara slutet på resan, tvärtom.
EnglishOn the contrary, they have resulted in unacceptable restrictions of citizens rights.
Tvärtom har de lett till oacceptabla inskränkningar av medborgarnas rättigheter.
EnglishGyanendra's democratic credentials have never been too obvious, quite the contrary.
Gyanendra har aldrig varit känd för sina demokratiska meriter, snarare tvärtom.
EnglishOn the contrary, cultural diversity is a source of Europe’s richness and strength.
Den kulturella mångfalden är tvärtom en källa till Europas rikedom och styrka.
EnglishIt is contrary to our task and to the mandate we have been given by the electorate.
Det motsäger vår uppgift, det motsäger det uppdrag som vi har fått från väljarna.
EnglishOn the contrary, it is extremely diverse.
Det europeiska jordbruket är inte ett och detsamma, utan tvärtom mycket splittrat.
EnglishOn the contrary, it would be necessary to apply a permanent policy of reflation.
Tvärtom skulle man ständigt behöva tillämpa en penningpolitik för stimulans.
EnglishOn the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
Tvärtom, konkurrensen mellan de nationella skattesystemen är och förblir nödvändig.
EnglishOn the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
Tvärtom är detta ett direktiv som begränsar och reglerar nationella avgifter.
EnglishThat does not mean there will be no textile industry at all – quite the contrary.
Det betyder inte att det inte kommer att finnas någon textilindustri alls – tvärtom.
EnglishMoreover, contrary to what is often said, we need changes and not just adaptations.
Dessutom behöver vi förändring och inte anpassningar, tvärtemot det som ofta sägs.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Tvärtom har de bidragit till att främja den så kallade kapplöpningen till domstol.
EnglishTo state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.
Att påstå motsatsen skulle vara detsamma som att sticka våra huvuden i sanden.