"clue" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"clue" İsveççe çeviri

EN clue
volume_up
{isim}

clue (ayrıca: hint, lead)
volume_up
ledtråd {comm. gen.}
It's a clue that the early universe is not chosen randomly.
Det är en ledtråd att det tidiga universum inte är ett slumpmässigt val.
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.
En artikel i veckans Economist kanske kan ge en ledtråd.
The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
En ledtråd kom från en marin bakterie, en bakterie som heter Vibrio fischeri.
clue (ayrıca: conception, dash, divination, hint)
volume_up
aning {comm. gen.}
Reserapport; "Utan spaning, ingen aning, Nordamerika"
Reserapport; "Utan spaning, ingen aning, Europa"
Man har ingen aning om vart pengarna tagit vägen.

"clue" için eşanlamlılar (İngilizce):

clue

İsveççe' de "clue" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd the last clue...... will be left by the late Professor Broom.
Den sista ledtråden kommer att lämnas kvar av den avlidne professor Broom.
EnglishBut if I do this with amnesiac patients, they don't have a clue.
Men om jag gör det här med amnesipatienter, så har de inte en susning.
EnglishClosest thing to a clue is a pack of matches from a lousy saloon.
Den enda ledtråden är en tändsticksask från en dålig bar.
EnglishThe clue is in the phrase, and the answer is 'socialism'.
Ledtråden finns i själva uttrycket och svaret är ”socialism”.
EnglishAnd one would think, that should give me a clue.
EnglishI don't have a clue to what the hell your pulling.
EnglishDo you think women have a clue what goes on up here?
English(Laughter) But it didn't give them a clue.
EnglishHadn't a clue. ~~~ But I knew I would.
EnglishThe 25 ladies and gentlemen of the European Council do not have a clue how energy technology and politics will look in ten years’ time.
Europeiska rådets tjugofem damer och herrar, har inte en susning om hur energitekniken och politiken ser ut om tio år.
EnglishLike you, I do not have a clue.
EnglishThat's the only clue we have.
EnglishShe left not a clue
EnglishNot all of your users will speak the language of your site, so be sure to include a clear visual clue that the game is still loading while ads are showing.
Alla användare förstår inte språket på din webbplats, så lägg till en tydlig visuell signal om att spelet håller på att läsas in medan annonserna visas.
EnglishIf these rules really were to apply, we could not import a drop of oil from Saudi Arabia, which does not of course have even the first clue about human rights.
Om bestämmelserna verkligen skulle tillämpas skulle vi inte kunna importera en droppe olja från Saudiarabien, som naturligtvis inte ens har ett hum om de mänskliga rättigheterna.
EnglishIf these rules really were to apply, we could not import a drop of oil from Saudi Arabia, which does not of course have even the first clue about human rights.
Om bestämmelserna verkligen skulle tillämpas skulle vi inte kunna importera en droppe olja från Saudiarabien, som naturligtvis inte ens har ett hum om de mänskliga rättigheterna.
EnglishHowever, the truth is that it is all window dressing; it is a game of smoke and mirrors and the clue was Commissioner Verheugen’s comment that better regulation is not deregulation.
Sanningen är emellertid att det hela bara är en fasad. Det är ett skuggspel och ledtråden var kommissionsledamot Günter Verheugens kommentar att bättre reglering inte är avreglering.
EnglishHowever, the truth is that it is all window dressing; it is a game of smoke and mirrors and the clue was Commissioner Verheugen’ s comment that better regulation is not deregulation.
Det bör finnas generositet, från de rikare och större medlemsstaternas sida, mot de mindre staterna för att se till att de skyddas och ges möjlighet att dra nytta av dessa nya fördelar.