"closing remarks" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"closing remarks" İsveççe çeviri

EN closing remarks
volume_up
{çoğul}

closing remarks
In my closing remarks in this debate I should like to come back to this question of focus.
Under mina slutkommentarer i denna debatt, vill jag återkomma till frågan om fokus.
I would like you to perhaps address that in your closing remarks.
Ni kanske skulle kunna ta upp det i era slutkommentarer.

İsveççe' de "closing remarks" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI also found the closing remarks made by the Commissioner a little out of order.
Jag anser också kommissionsledamotens sista uttalanden något malplacerade.
EnglishMy Group listened to your closing remarks in the debate last night with some concern.
Min grupp lyssnade med viss oro till era avslutande kommentarer i debatten i går kväll.
EnglishI will endeavour to address as many of your points as possible in my closing remarks.
Jag ska försöka behandla så många av era frågor som möjligt i mitt avslutningsanförande.
EnglishYou said this in your closing remarks, Commissioner, you referred to the report by Michel Barnier.
Ni sa det i er avslutande kommentar när ni hänvisade till Michel Barniers rapport.
EnglishI will address some of your questions which you have already raised in my closing remarks.
Jag kommer att behandla några av de frågor som ni redan har tagit upp i mina avslutande kommentarer.
EnglishMr President, before I start my closing remarks I should like to respond to the remark by Mr Batten.
Innan jag inleder mitt avslutningsanförande skulle jag vilja svara på Gerard Battens kommentar.
EnglishLet me just briefly say something in response to your closing remarks about the Intergovernmental Conference.
Låt mig kort säga ett par ord som svar på era avslutande kommentarer om regeringskonferensen.
EnglishPerhaps the Commissioner will use his closing remarks to tell us how we are going to get out of it.
Kommissionsledamoten vill kanske använda sin slutkommentar till att tala om för oss hur vi ska ta oss ur det här.
EnglishWith these closing remarks, Mr President, I should like to thank all of the speakers for their contributions to this debate.
Med de här avslutande anmärkningarna vill jag tacka alla talare för deras bidrag till denna debatt.
EnglishThe Commissioner said in his closing remarks that people are only concerned about their national television channels.
Kommissionären sade i sina avslutande kommentarer att folk enbart oroar sig för sina nationella TV-kanaler.
EnglishWhat I expressed hope for in my closing remarks was that we could get the proposed legislation implemented soon.
Det jag gav uttryck för i mina avslutande ord, var, att jag hoppas att vi snart skall kunna genomföra den föreslagna lagstiftningen.
English. - (DE) Mr President, I want to begin by saying that I would very much like to have two minutes speaking time for my closing remarks.
Jag vill börja med att be om två minuters talartid för mitt avslutningsanförande. Mina damer och herrar!
EnglishYour motion for a resolution identifies a significant number of topics to which I will refer in my closing remarks.
I ert förslag till resolution fastställs ett stort antal ämnesområden som jag kommer att återkomma till i mina avslutande anmärkningar.
EnglishYou may say anything you want to, I guess, or you may stick to the two minutes that are in the agenda for your closing remarks!
Jag antar att ni får säga vad ni vill eller hålla er till de två minuterna enligt föredragningslistan för era avslutande kommentarer!
English   Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, allow me to follow on from Mr Tajani’s closing remarks.
   – Herr talman, herr rådsordförande, ärade kommissionärer, mina damer och herrar! Tillåt mig att fortsätta där Tajani slutade.
EnglishI will perhaps go into the matter of financial controls in more detail in my closing remarks, since I have already exceeded my speaking time.
Eftersom jag redan har överskridit min talartid går jag kanske närmare in på frågan om ekonomiska kontroller i mitt avslutande inlägg.
English(DE) Madam President, I would not have asked for the floor again had not the Commissioner tried to play the victim in his closing remarks.
(DE) Fru talman! Jag skulle inte ha begärt ordet igen om kommissionsledamot Franco Frattini inte försökt spela offer i sina avslutande kommentarer.
English. - Mr President, I just have some closing remarks, but first of all, I would like to thank all the Members who spoke in this debate, which is a very crucial debate.
Herr talman! Jag ska bara göra några avslutande kommentarer, men först och främst vill jag tacka alla ledamöter som har deltagit i denna debatt, som är mycket viktig.
EnglishI am now curious to listen to your debate on the proposal and the proposed amendments, and will make further comments, on behalf of the Commission, in my closing remarks.
Jag är nu nyfiken på att få lyssna till er debatt om förslaget och de föreslagna ändringsförslagen, och kommer att ge fler kommentarer på kommissionens vägnar i mitt avslutande anförande.