"closing in" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"closing in" İsveççe çeviri

volume_up
closing in {isim-fiil}

EN closing in
volume_up
{isim-fiil}

1. Madencilik

closing in

İsveççe' de "closing in" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishNevertheless, we cannot be content with closing the legal gaps on an ad-hoc basis.
Men vi kan inte nöja oss med att täppa till luckorna allteftersom de visar sig.
EnglishThe most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
De senaste beskeden pekar på att Kabilas AFDL rycker fram vidare mot Kinshasa.
EnglishHowever, I would still say, forget about closing down the Finance Inspectorate.
Men jag anser fortfarande att man skall låta bli att lägga ned finansinspektionen.
EnglishClosing one’s eyes to reality has never led to genuine solutions to problems.
Att blunda för verkligheten har aldrig lett till verkliga lösningar på problem.
EnglishWhat happens if it then results in a serious incident, closing a major port?
Vad händer då om detta leder till en allvarlig olycka som stänger en stor hamn?
EnglishBefore closing the debate, I will give the floor to Mr Staes for a procedural motion.
Innan vi avslutar debatten överlämnar jag ordet till Staes för en ordningsfråga.
EnglishSo please allow for a few more seconds between opening and closing the vote.
Så var snäll och ge oss ytterligare några sekunder innan ni avslutar omröstningen.
EnglishMr President, I would like to ask the Commissioner three questions before closing.
Herr ordförande! Innan jag avrundar har jag tre konkreta frågor till kommissionären.
EnglishI also found the closing remarks made by the Commissioner a little out of order.
Jag anser också kommissionsledamotens sista uttalanden något malplacerade.
EnglishBut we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
Men man kan inte begära att vi ska öppna allt samtidigt som Ryssland stänger allt.
EnglishExport refunds may not be the answer because markets are closing down to us.
Exportbidrag kanske inte är svaret, därför att marknader har stängts för oss.
EnglishOpen borders could easily lead to us closing the door on dynamism and improvements.
Öppna gränser kan lätt leda till att vi låser ute dynamik och förbättringar.
EnglishWe also propose approval of the closing of the accounts of these funds for 2004.
Vi föreslår också att bokslutet för dessa fonder för 2004 ska godkännas.
EnglishI do not believe that 2014 is a realistic deadline for closing the mines.
Jag anser inte att 2014 är en realistisk tidsgräns för nedläggning av gruvorna.
EnglishFor example, there is a lack of reference to EU law in the closing provisions.
Det saknas till exempel en hänvisning till EU-rätten i slutbestämmelserna.
EnglishHowever, according to my sources, these camps will be closing by the end of the year.
Enligt de uppgifter jag har kommer dessa läger att stängas i slutet av året.
EnglishA line will be drawn from the last to the starting point, closing the object.
En linje dras från den sista punkten till den första och sluter polygonen.
EnglishWe must not respond by closing doors and by equating immigrants with criminals.
Vi får inte reagera genom att stänga våra dörrar och likställa migranter med kriminella.
EnglishI just hope it is not a case of closing the stable door after the horse has bolted.
Jag hoppas bara att det inte handlar om att stänga buren när fågeln redan är utflugen.