"to clamp down" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to clamp down" İsveççe çeviri

EN to clamp down
volume_up
{fiil}

to clamp down (ayrıca: to frame, to get, to run in)
to clamp down
to clamp down
We need to cut taxes, clamp down on regulation, and defend the freedom to engage in business.
Vi måste sänka skatterna, ta hårdare tag mot lagstiftningen och skydda friheten att starta företag.
Substantial measures are required to boost and the stock of animal feed, control prices, and clamp down on cartels and speculation.
Kraftfulla åtgärder krävs för att öka tillgången på djurfoder, kontrollera priserna och ta hårdare tag mot karteller och spekulation.
to clamp down

İsveççe' de "to clamp down" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
Regeringens hårdare tag har inte lyckats dämpa de demokratiska oliktänkande rösterna.
EnglishWe need to cut taxes, clamp down on regulation, and defend the freedom to engage in business.
Jag har inte funnit någon av dessa lösningar eller förslag i betänkandet, tvärtom.
EnglishIt is primarily the Member States, of course, which must clamp down on irregularities.
Framför allt krävs det naturligtvis av medlemsstaterna själva att förhindra oegentligheter.
EnglishWe will need to clamp down on those who canvass people for the Jihad.
Alltför ofta slinker icke önskvärda organisationer genom nätet.
EnglishWe should really clamp down on proposals for state aid.
Vi borde verkligen skärpa kontrollen när det gäller förslag om statligt stöd.
EnglishWe all agree that noise pollution is something we need to clamp down on.
Vi tycker alla att bullerolägenheten måste förbli begränsad.
EnglishWe will need to clamp down on those who canvass people for the Jihad.
Vi behöver slå ned på dem som värvar anhängare till Jihad.
EnglishThey clamp down only long after the matter has been resolved.
Först när allt redan har hänt börjar man vidta åtgärder.
EnglishWe should not give this China the opportunity to threaten neighbouring countries or clamp down on domestic opposition.
Vi bör inte ge detta Kina möjlighet att hota grannländer eller slå ned på inhemsk opposition.
EnglishWe need to clamp down on sexual exploitation of children.
Vi måste slå ner på sexuellt utnyttjande av barn.
EnglishOur priority has to be to protect the law-abiding supporter and clamp down on hooligans who spoil the game.
Vår prioritering måste vara att skydda den laglydige supportern och att slå ned på huliganer som förstör matchen.
EnglishThey have torn it up, they have not shown good faith and it is now time for the Commission to clamp down really hard.
De har brutit den, de har inte hållit ord och det är nu dags för kommissionen att ta i med hårdhandskarna.
EnglishThe EU has to clamp down on this.
Det krävs hårdare tag från EU:s sida mot detta.
EnglishIn order to be credible to this end, the EU must clearly clamp down on its own tax havens first and go beyond the OECD framework.
För att bli trovärdiga måste EU därför införa tydliga sanktioner mot sina egna skatteparadis och bryta mot OECD-ramverket.
EnglishWe must clamp down on this misleading advertising that is fuelling demand and which many women pin so much hope on.
Vi måste ta hårda tag mot sådan missledande reklam som driver på efterfrågan och som så många kvinnor fäster så stora förhoppningar till.
EnglishThe EU does not demonstrate a convincing resolve to clamp down on irregularities, fraud and the abuse of power in its institutions.
EU demonstrerar inte en övertygande beslutsamhet att slå ner på maktmissbruk, oegentligheter och bedrägerier i sina institutioner.
EnglishThat would allow us to clamp down on real football hooligans; football fans who are innocent would not be caught in a trap.
Det skulle göra det möjligt för oss att slå ner på verkliga fotbollshuliganer, och oskyldiga fotbollssupportrar skulle inte bli fångade i en fälla.
EnglishBy regulating illegal immigration more effectively, it enabled the Union to clamp down on undeclared work and on illegal sectors.
Genom en mer effektiv reglering av olaglig invandring gjorde denna text det möjligt för unionen att vidta åtgärder mot svart arbete och svarta sektorer.
EnglishIt is our duty to clamp down on such attitudes and behaviour and bring to justice the people, groups and organisations which promote terrorism.
Det är vår plikt att seriöst bekämpa dessa attityder och beteenden från personer, grupper och organisationer som gör propaganda för terroristerna.
EnglishIn Uzbekistan, after a series of explosions in Tashkent on 16 February, the government has used this as an excuse to clamp down on opposition groups.
I Uzbekistan har regeringen, efter en rad explosioner i Tashkent den 16 februari, använt detta som en ursäkt för att slå ner på oppositionsgrupper.