"chromium" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"chromium" İsveççe çeviri

SV

EN chromium
volume_up
{isim}

1. Kimya

chromium
volume_up
krom {nö.} (grundämne)
These are products with extremely high levels of lead, zinc, cadmium, chromium and arsenic.
Detta är produkter med extremt höga halter av bly, zink, kadmium, krom och arsenik.
Some pen coatings had been found to contain chromates (hexavalent chromium).
I några höljen påvisades kromat (krom VI).
The same goes for chromium, mercury and organic zinc.
Samma sak gäller krom, kvicksilver och organiskt zink.

"chromium" için eşanlamlılar (İngilizce):

chromium

İsveççe' de "chromium" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Turkish authorities classified the waste as hazardous due to its chromium content.
De turkiska myndigheterna klassificerade avfallet som riskavfall på grund av dess krominnehåll.
EnglishThe number of derogations for chromium plating has been reduced significantly.
Antalet undantag för förkromning har minskat betydligt.
English"Chromium"), then this error is expected.
Om det står något annat än Google Chrome i rutan (t.ex. Chromium) är det här felet helt normalt.
EnglishTo learn more about WebGL, check out the Chromium Blog.
Om du vill lära dig mer om WebGL, besöker du Chromium-bloggen .
EnglishPlease follow along the Chromium blog for updates.
Läs Chromium-bloggen om du vill ha uppdateringar.
EnglishChromium plating is the other big area.
EnglishChromium is what you get if you download the source code and build the browser yourself, or copy a build from someone who built it from the source.
Chromium får du om du hämtar källkoden och bygger webbläsaren själv, eller kopierar en version som någon annan har byggt utifrån källkoden.
EnglishPerfluorooctane sulphonates (PFOS) are toxic, persistent and bioaccumulative substances present in applications such as chromium plating, waterproofing and fire resistance.
Perfluoroktansulfonat (PFOS) är ett toxiskt, persistent och bioackumulerande ämne i tillämpningar som förkromning, impregneringsmedel och brandsläckningsskum.
EnglishThey also have some specific industrial applications in products as wide-ranging as microchips, fire-fighting foams, chromium plating and hydraulic fluids used in aviation.
De har även vissa specifikt industriella tillämpningar i en lång rad olika produkter, såsom mikrochips, brandsläckningsskum, förkromningar och hydrauloljor inom flygindustrin.