"catastrophic" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"catastrophic" İsveççe çeviri

EN catastrophic
volume_up
{sıfat}

catastrophic (ayrıca: calamitous, disastrous)
The consequences of any accidents would be catastrophic for all border states.
Konsekvenserna av en eventuell olycka skulle vara katastrofal för alla gränsstater.
Do you not think that this picture is catastrophic, and wrong?
Tror du inte att den bilden är katastrofal, och felaktig?
The impact of the current economic crisis on the world’s poor has been catastrophic;
Den nuvarande ekonomiska krisen har haft en katastrofal påverkan på världens fattiga.
catastrophic (ayrıca: devastating, disastrous, ruinous, shattering)
Massive environmental damage would be catastrophic for the sea.
Massiva miljöskador skulle bli förödande för Östersjön.
I say this to those nostalgic for national currencies: a step back would have catastrophic consequences for Europe.
Till alla nostalgiker som trånar efter nationella valutor säger jag att det vore helt förödande för EU om vi tog ett steg tillbaka.
. - The devastating earthquake in Haiti last month caused catastrophic damage, and the global relief effort will need to be long-term and committed.
Den förödande jordbävningen på Haiti förra månaden vållade katastrofala skador och det globala hjälparbetet måste vara långsiktigt och engagerat.
catastrophic
Were it to disintegrate, the implications for its neighbours would be catastrophic.
Men om det skulle upplösas skulle det medföra en katastrof för dess grannländer.
If these obligations change into a simple wish list, it will be catastrophic.
Om dessa skyldigheter förvandlas till en simpel önskelista så vore detta katastrof.
The highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.
Att röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.

"catastrophic" için eşanlamlılar (İngilizce):

catastrophic
English

İsveççe' de "catastrophic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is a catastrophic decline in bees, and we must take action at European level.
Bibeståndet har minskat katastrofalt och vi måste vidta åtgärder på EU-nivå.
EnglishThis would prove to be catastrophic for the European Union within a few weeks.
Det skulle efter några veckor visa sig katastrofalt för Europeiska unionen.
EnglishA scenario such as this could have catastrophic consequences for human health.
Ett sådant scenario kan få katastrofala konsekvenser för människors hälsa.
EnglishThe impact of this would be catastrophic with the economic situation the way it is.
Detta skulle få katastrofala följder i den rådande ekonomiska situationen.
EnglishIf this were to take the form of fundamentalism, the results could be catastrophic for us.
Om den utvecklas till fundamentalism kan det få katastrofala följder för oss.
EnglishOur European airlines and airports have suffered catastrophic financial losses.
Våra europeiska flygbolag och flygplatser har drabbats av katastrofala ekonomiska förluster.
EnglishA milk surplus exists and prices have fallen to catastrophic levels.
Det finns ett överskott på mjölk och priserna har fallit till katastrofala nivåer.
EnglishToday we are told there is a consensus around catastrophic man-made global warming.
I dag säger man att alla är eniga om den katastrofala människoskapade globala uppvärmningen.
EnglishEqually disturbing is the situation with the catastrophic effect of landmines.
Lika oroande är situationen med landminornas katastrofala effekter.
EnglishIt has not put an end to the catastrophic humanitarian situation, but intensified it.
Det har inte satt stopp för den katastrofala humanitära situationen, utan intensifierat den.
EnglishTo try to restrict it at its tender birth could have catastrophic results.
Alldeles så här i början skulle det kunna få katastrofala följder att försöka begränsa den.
EnglishThe sales figures are catastrophic. There are no figures in sight showing a recovery.
Försäljningssiffrorna är katastrofala och det finns ingen statistik som visar på återhämtning.
EnglishThis is visible in the under utilisation of funds, which is catastrophic.
Detta är tydligt i det katastrofala underutnyttjandet av medlen.
EnglishPossible nuclear accidents could be catastrophic and cause untold destruction.
Eventuella katastrofer i kärnkraftverk skulle bli enorma och orsaka oerhörda skador om de inträffade.
EnglishIt is a catastrophic violation of individual private property.
Det är ett katastrofalt intrång i den enskilda individens privata egendom.
EnglishAs a rule, people show what they are made of in difficult, dramatic and catastrophic situations.
I regel visar människor sitt rätta jag i svåra, dramatiska och katastrofala situationer.
EnglishI sent a personal message to Prime Minister Kan immediately after this catastrophic event.
Jag skickade ett personligt meddelande till premiärminister Naoto Kan direkt efter katastrofen.
EnglishEarthquakes are catastrophic events that claim very many lives and cause huge damage to property.
Jordbävningar är katastrofer som tar väldigt många liv och orsakar enorma egendomsskador.
EnglishThe consequences for Europe would be catastrophic if that happened.
Om detta skedde skulle det få katastrofala konsekvenser för Europa.
EnglishBut failure to act at all would be downright catastrophic.
Men att inte lyckas företa sig något över huvud taget vore fullständigt katastrofalt.