"casualty" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"casualty" İsveççe çeviri

EN casualty
volume_up
{isim}

casualty (ayrıca: prey, sacrifice, victim)
volume_up
offer {nö.}
When we talk about the WTO, Ireland is their first casualty in terms of sugar beet production.
I fråga om WTO är Irland dess första offer när det gäller sockerbetsproduktionen.
Antalet offer ökar för varje ny rapportering.
Modern terrorism innebär angrepp med många offer.
casualty (ayrıca: fatality)
Casualties at sea have, unfortunately, become an integral part of the fishing profession.
Olycksfall på sjön har tyvärr blivit en del av yrket som fiskare.
A great number of these casualties can be avoided either by better driver training or by improved motor vehicle design.
Ett stort antal av dessa olycksfall kan undvikas, antingen genom bättre förarutbildning eller genom en förbättrad konstruktion av fordonen.
We could draw up a whole list of the casualties and suffering caused by nuclear discharges, and immediate action should therefore be taken.
Vi skulle kunna upprätta en lång förteckning över olycksfall och skador som orsakats av radioaktiva utsläpp, och därför bör åtgärder vidtas omedelbart.
casualty
We believe there are some 107 casualties; it is known that there are 7 dead so far and 4 British diplomats are missing.
Vi tror att runt 107 människor drabbats av attentatet; sju dödsoffer har hittills bekräftats och fyra brittiska diplomater saknas.
After three municipal buses in Istanbul were burnt without any casualties, two young sisters were killed on Sunday evening when a bus was attacked.
Efter att tre kommunala bussar i Istanbul antänts utan några dödsoffer, dödades två unga systrar i söndags kväll när en buss angreps.
Both the LTTE and the Sri Lankan army are responsible for the dramatic increase in civilian casualties during the past months.
Både LTTE och den lankesiska armén bär ansvaret för de senaste månadernas dramatiska ökning av antalet civila dödsoffer.

"casualty" için eşanlamlılar (İngilizce):

casualty

İsveççe' de "casualty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut when something comes up – in the casualty department, for example – you may need to stay in the background.”
Men om det kör ihop sig, till exempel på akuten, kan man få hålla sig i bakgrunden.
EnglishWhen we talk about the WTO, Ireland is their first casualty in terms of sugar beet production.
Trehundra arbetstagare kommer att mista sina arbeten och 3 500 jordbrukare kommer att drabbas mycket hårt.
EnglishEvery casualty is a tragedy, but I definitely do not agree that this road safety action plan has been a failure.
Varje olycka är en tragedi, men jag håller inte med om att trafiksäkerhetsplanen har blivit ett misslyckande.
EnglishIt was a year ago, in a similar situation, that we set up a maritime casualty taskforce that has still not yet become operational.
I överensstämmelse med detta bildade vi för ett år sedan en haverikommission som ännu inte har kommit igång.
EnglishWithout change, the casualty list over the next twelve years could be even bigger than it has been over the last fifteen years.
Utan förändring kan listan över friställda de närmaste tolv åren bli längre än den har varit under de senaste femton åren.
EnglishPublic investment is becoming the major casualty of the process of achieving healthy public finances in the various Member States.
Det är den offentliga investeringen som har visat sig vara den mest förfördelade när medlemsstaterna sanerar statsfinanserna.
EnglishMr President, Mr Watson is quite right in saying that the first casualty of any war, and specifically this one, is truth.
(EN) Herr talman! Graham Watson har alldeles rätt när han säger att det första offret i alla krig, och särskilt i detta, är sanningen.
EnglishLet us continue to act as watchdogs and ensure that not a single innocent person becomes a casualty of the so-called war on terrorism.
Låt oss fortsätta att agera som vakthundar och garantera att inte en enda oskyldig människa till ska drabbas i den s.k. kampen mot terrorismen.
EnglishTesting for BSE has been introduced for all healthy animals aged over 30 months and for at-risk and casualty animals over 24 months.
Testning för BSE har införts för alla friska djur som är äldre än 30 månader, för djur som befinner sig i riskzonen och för slaktade djur som är äldre än 24 månader.
EnglishBefore them lay a total of twelve weeks with stops in the surgery clinic, the casualty department, the operating theatre, the nursing ward, and the outpatient surgery in Finspång.
Framför dem låg då sammanlagt tolv veckor med nedslag på kirurgmottagningen, akuten, operation, vårdavdelning och dagkirurgi i Finspång.
EnglishThe second casualty has been the Commission’s claim to be neutral in its support both for economic developments and for environmental protection at one and the same time.
Det andra gisslet är att kommissionen har påstått sig vara neutral i sitt stöd för både ekonomisk utveckling och för miljöskydd på en och samma gång.
EnglishThe real casualty was idealism: losing the symbols of our Union and replacing the relative simplicity of the Constitutional Treaty with bureaucratic opaqueness is a pity.
Det verkliga offret var idealismen: att förlora symbolerna för vår union och ersätta det relativt enkla konstitutionsfördraget med byråkratiskt dunkel är synd.
EnglishIn a war situation there is no proportionality - each war and each casualty is one too many, and it is not possible to balance figures for each side against the other.
I en krigssituation finns ingen proportionalitet - varje krig och varje skadad är ett eller en för mycket och det är omöjligt att svänga sig med siffror för den ena sidan eller mot den andra.
EnglishThe recent rail accident in Belgium, with a casualty list of 20 dead and more than 120 injured, refocuses our attention in a shocking way on the importance of rail transport safety.
I och med den aktuella järnvägsolyckan i Belgien, med 20 döda och över 120 skadade, riktas vår uppmärksamhet återigen på ett chockerande sätt mot betydelsen av järnvägssäkerhet.
EnglishThe Commission now proposes to replace that programme with a new programme where each Member State tests a representative sample of dead-on-farm and casualty-slaughtered cattle in its territory.
Kommissionen föreslår nu detta program att ersätts med ett nytt program där varje enskild medlemsstat testar ett representativt urval av självdöda och nödslaktade djur.
EnglishYet again, public opinion will be the first casualty when the news hits the streets that there is to be no positive statement of assurance for European expenditure this time round either.
Ännu en gång tror jag att det som kommer att sjunka in hos allmänheten är att det inte heller den här gången gjorts någon positiv förklaring avseende de europeiska utgifternas tillförlitlighet.