EN bump
volume_up
{isim}

1. genel

bump (ayrıca: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {comm. gen.}
And then Nemo's dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks.
Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar.
Vi tycks stöta ihop titt som tätt.
Vad säger du om att stöta in i folk?
bump (ayrıca: ball, bulb, den, globe)
volume_up
kula {comm. gen.}
bump (ayrıca: hump, hunch, knob, knot)
volume_up
knöl {comm. gen.}
bump (ayrıca: shock)
volume_up
törn {comm. gen.}
bump (ayrıca: bounce, flop, thud, thump)
volume_up
duns {comm. gen.}
bump (ayrıca: bruise, bulge, dent, lump)
volume_up
bula {comm. gen.}
Det var en ordentlig bula du har fått där.
Det där är en rejäl bula du fick där.
And those bumps are hydrophilic; they attract water.
Dessa bulor är hydrofiliska, de attraherar vatten.
bump
volume_up
gupp {nö.}
The best way for us to present this to the people of Europe is to say that yes, we have hit a bump on the road, but this is not the end of the European project.
Det bästa sättet för oss att presentera detta för Europas folk är att säga att ja, vi har kört på ett gupp i vägen, men det är inte slutet på det europeiska projektet.
bump
volume_up
juckande {nö.} [argo]
bump
bump
bump
volume_up
rund bildning {comm. gen.}

2. Havacılık

bump
volume_up
luftgrop {comm. gen.}

3. Amerikan İngilizcesi, argo

bump (ayrıca: homicide, killing, murder, hit)
volume_up
mord {nö.}
bump (ayrıca: degradation, demotion, relegation)
volume_up
degradering {comm. gen.}

"bump" için eşanlamlılar (İngilizce):

bump

İsveççe' de "bump" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd then Nemo's dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks.
Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar.
EnglishStudying the figures which the Court of Auditors quotes for each country will bring you back down to earth with a bump.
Om man studerar revisionsrättens siffror för varje land kommer man snabbt ned på jorden igen.
EnglishThere are things that go bump in the night, Agent Myers.
EnglishHow's that little bump on the head I gave you in Detroit?
EnglishAnd these ideas and narratives that bump people across borders are increasingly beginning to affect the way in which people behave.
Och dessa idéer och berättelser som flyttar folk över gränser börjar mer och mer påverka hur vi beter oss.
EnglishAnd we are the ones who bump back.
EnglishSo I kind of have a -- this is BumpTop.
EnglishAnd that's BumpTop.
EnglishThe best way for us to present this to the people of Europe is to say that yes, we have hit a bump on the road, but this is not the end of the European project.
Jag vet inte om fransmännen har löst sitt arbetslöshetsproblem, som de utnyttjade i slutspurten inför folkomröstningen, med hjälp av det negativa utfallet av denna.