"bug" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bug" İsveççe çeviri

volume_up
bug {isim}
SV

"bug" İngilizce çeviri

volume_up
bug {comm. gen.}
EN

EN bug
volume_up
{isim}

1. genel

bug (ayrıca: louse, cootie, cooty)
volume_up
lus {comm. gen.}
bug (ayrıca: defect)
volume_up
defekt {comm. gen.}
bug
bug
volume_up
dold mikrofon {comm. gen.}
bug
volume_up
vägglus {comm. gen.}

2. "a microorganism causing disease"

bug (ayrıca: bacterium, germ)
volume_up
bakterie {comm. gen.}
bug (ayrıca: germ)
volume_up
bacill {comm. gen.}
   Given the bug you have picked up, Mr Clegg, I am sure that no one would be offended if you wished to go home to have an early night and a hot drink.
   – Med tanke på den bacill som drabbat er, Nicholas Clegg, är jag säker på att ingen tycker illa vara om ni vill åka hem tidigt och bädda ner er med något varmt att dricka.

3. IT

bug
volume_up
fel {nö.}
Maintaining multiple versions of Google Mail adds significant maintenance costs and makes it tougher for us to fix bugs, release new features, and make Google Mail even faster.
Om du har flera versioner av Google Mail stiger underhållskostnaderna markant och det blir svårare för oss att åtgärda fel, lägga till nya funktioner och göra Google Mail ännu snabbare.
bug

4. Zooloji

bug
volume_up
fel {comm. gen.}
Maintaining multiple versions of Google Mail adds significant maintenance costs and makes it tougher for us to fix bugs, release new features, and make Google Mail even faster.
Om du har flera versioner av Google Mail stiger underhållskostnaderna markant och det blir svårare för oss att åtgärda fel, lägga till nya funktioner och göra Google Mail ännu snabbare.
bug (ayrıca: creepy-crawly)

5. günlük dil

bug

6. Amerikan İngilizcesi

bug (ayrıca: enthusiast, fiend, buff, aficionado)
volume_up
entusiast {comm. gen.}
bug (ayrıca: bum, enthusiast, fiend, freak)
volume_up
fantast {comm. gen.}
bug
volume_up
skalbagge {comm. gen.}
bug
volume_up
liten insekt {comm. gen.}

7. Amerikan İngilizcesi, argo

bug (ayrıca: bow tie, bowtie, craze, dicky tie)
volume_up
fluga {comm. gen.}
bug (ayrıca: mania, craze, kick)
volume_up
mani {comm. gen.}
bug
volume_up
dille {comm. gen.}
bug (ayrıca: obsession)
volume_up
fix idé {comm. gen.}

İsveççe' de "bug" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWell, we do not bug private discussions, as he did to Members of this House.
Men vi avlyssnar inte privata diskussioner, som han gjorde med ledamöter av Europaparlamentet.
EnglishCA: So, now, you've always had this exploration bug in you.
CA: Du har alltid haft lite av en upptäcktsresande inom dig.
EnglishIt is as if they had been bitten by a millennium bug which sets the clock back to 1980 and before.
De verkar ha träffats av en milleniumbug så att klockan måste vridas tillbaka till 1980 eller tidigare.
EnglishAnd so, I really got bitten by the bug of deep-ocean exploration.
Och så blev jag riktigt biten av djuphavsforskning.
EnglishIn my own country, estimates are that the millennium bug problems could cost up to 2 % of GDP.
I mitt eget land, gör uppskattningar gällande att problem med millenniebuggen kan kosta upp till 2 procent av BNP.
EnglishMillennium Bug: military, civilian and nuclear sectors
2000-problemet: Den civila och militära nukleära sektorn
EnglishWe can offer to our neighbour from the other side of the River Bug the standards and rules that we have found to work.
Vi kan ge vår granne på andra sidan floden Bug de normer och regler som vi har konstaterat fungerar.
EnglishSubject: The Millennium 'Bug'
Angående: Problemet med att datorer inte är anpassade för millenieskiftet
EnglishThe question remains as to whether these countries are themselves putting enough money into tackling the millennium bug.
Det är frågan om de här länderna själva ger ut tillräckligt med pengar för att lösa millennieproblemet.
EnglishOf course, this does not encourage people to tackle the millennium bug, quite the reverse, unfortunately.
Detta leder naturligtvis inte till att människorna bryr sig mer om the millenium bug - tvärtom är det dåligt i det avseendet.
EnglishThe data are not linked to particular time intervals and will therefore not be affected by the millennium bug.
Dessa data är ej bundna till bestämda tidsliga intervaller, och därför kan the millennium bug inte åstadkomma någon verkan.
EnglishThe millennium bug, terrible disaster.
EnglishI therefore support EU efforts to ensure that Europe - and the world as a whole - are ready to swat the millennium bug.
Jag stöder därför EU: s ansträngningar för att garantera att Europa - och världen som helhet - är redo att kväsa millenniebuggen.
EnglishIn 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.
År 1999 trodde alla att millenniebuggen skulle skapa en global katastrof genom att stänga ned datorsystem världen över.
EnglishB5-0303/1999 by Mr Chichester, Mr Morillon, and others, on behalf of the PPE/DE Group, on the Year 2000 computer Bug and its possible effects.
B5-0303/1999 av Chichester, Morillon med flera för PPE-DE-gruppen om 2000-problemet och dess möjliga effekter.
EnglishThen here too there is the bug called Turkey, controlled by America, which does not allow the oil from the Aegean to be exported.
Sedan har vi problemet Turkiet, som Förenta staterna har kontroll över, som inte tillåter export av olja från Egeiska havet.
EnglishB5-0303/ 1999 by Mr Chichester, Mr Morillon, and others, on behalf of the PPE/ DE Group, on the Year 2000 computer Bug and its possible effects.
B5-0303 / 1999 av Chichester, Morillon med flera för PPE-DE-gruppen om 2000-problemet och dess möjliga effekter.
EnglishIt's just a card, bug nuts.
EnglishMadam President-in-Office of the Council, you mentioned a Millennium Declaration: it seems the Council has also been bitten by the millennium bug.
Fru rådets ordförande! Ni nämnde den här millennieförklaringen, även rådet har nu alltså fått ett sting av millennieflugan.
EnglishExo's number one bug-bot.