"broadbrush" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"broadbrush" İsveççe çeviri

EN broadbrush
volume_up
{sıfat}

broadbrush (ayrıca: broad, general, overall, broad-brush)
broadbrush (ayrıca: broad-brush)

İsveççe' de "broadbrush" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must have improved scientific information: there can be no broad-brush approach, as has been said.
Vi måste få förbättrad vetenskaplig information: Vi kan, som sagt, inte ha någon allmän inställning.
EnglishI would like to hear some replies that go beyond the extremely broad-brush comments contained in the conclusions of the summit.
Jag efterlyser svar som går längre än de mycket allmänt hållna svaren i toppmötets slutsatser.
EnglishA broad-brush approach will not work in this case because it is clear that the problem lies with certain Member States.
Att ta ett alltför stort grepp om detta problem kommer inte att fungera, eftersom det är tydligt att problemet är koncentrerat till vissa medlemsstater.
EnglishWe are not calling for unlimited, broad-brush liberalisation; we are calling for a sensible approach towards giving the railways more of a European dimension.
Det är inte en ståndpunkt om en obegränsad, odifferentierad avreglering, utan det är en ståndpunkt om en meningsfull europeisering av järnvägen.