"broad-brush" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"broad-brush" İsveççe çeviri

EN broad-brush
volume_up
{sıfat}

broad-brush (ayrıca: broad, general, overall, broadbrush)
broad-brush (ayrıca: broadbrush)
Madam President, the presentation by President Prodi today has necessarily been a fairly broad brush affair.
Ordförande Prodis presentation i dag var nödvändigtvis en ganska brett svepande historia.
To my mind, policy should not simply be applied with a broad brush, but should be adapted to different situations and specific characteristics.
Som jag ser det bör politiken inte bara tillämpas i svepande drag utan anpassas efter olika situationer och särskilda förhållanden.

İsveççe' de "broad-brush" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe broad brush approach is neither practical nor realistic.
De stora svepen är vare sig ändamålsenliga eller realistiska.
EnglishWe must have improved scientific information: there can be no broad-brush approach, as has been said.
Vi måste få förbättrad vetenskaplig information: Vi kan, som sagt, inte ha någon allmän inställning.
EnglishI would like to hear some replies that go beyond the extremely broad-brush comments contained in the conclusions of the summit.
Jag efterlyser svar som går längre än de mycket allmänt hållna svaren i toppmötets slutsatser.
EnglishAs regards bullfighting, we do not accept the rapporteur's position, given that it is wrong to apply a broad brush approach to everything.
Vi stöder inte föredragandens ståndpunkt i fråga om tjurfäktning, eftersom det är fel att dra alla över en kam.
Englishto apply a broad brush approach
EnglishA broad-brush approach will not work in this case because it is clear that the problem lies with certain Member States.
Att ta ett alltför stort grepp om detta problem kommer inte att fungera, eftersom det är tydligt att problemet är koncentrerat till vissa medlemsstater.
EnglishThe broad brush approach, I would contend, has not worked with stocks on the decline and recovery very slow, if evident at all.
Det breda förhållningssättet, skulle jag vilja påstå, har inte fungerat med minskande bestånd och återhämtningen har varit mycket långsam, om den har märkts över huvud taget.
EnglishWe are not calling for unlimited, broad-brush liberalisation; we are calling for a sensible approach towards giving the railways more of a European dimension.
Det är inte en ståndpunkt om en obegränsad, odifferentierad avreglering, utan det är en ståndpunkt om en meningsfull europeisering av järnvägen.
EnglishTo my mind, policy should not simply be applied with a broad brush, but should be adapted to different situations and specific characteristics.
Som nordeuropeiskt land borde mitt eget land, Skottland, ha en mer aktiv roll i denna politik, men tyvärr har vi inte ens kunnat göra vår röst hörd i vårt eget skotska parlament i denna fråga ännu.