"breath" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"breath" İsveççe çeviri

EN breath
volume_up
{isim}

breath (ayrıca: respiration)
Even a tiny breath.... will break the spell and the attendants will see you.
Minsta andetag bryter förtrollningen så att vakterna ser dig.
Take a deep breath, and then notify us through our contact form.
Ta ett djupt andetag och meddela oss via vårt kontaktformulär.
What it' dbe like to know that this breath now was the last one you was evergonna draw.
Hur skulle detvara attveta att detta andetag var ens sista.
breath (ayrıca: atmosphere)
volume_up
anda {comm. gen.}
I bet they're in her hotel room, straining for breath.
De är på hennes hotellrum, drar efter andan.
Du måste hålla andan när vi är på bron.
And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.
Vi på TED tappade andan när vi såg deras passion och begåvning i februari.
breath (ayrıca: air, blower, fan, verve)
volume_up
fläkt {comm. gen.}
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
I dessa mörka och dystra tider kan Kirilovbetänkandet vara en frisk fläkt.
It can be a breath of fresh air compared with the everyday grind.
Det kan kännas som en frisk fläkt jämfört med vardagens enahanda.
The proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Det förslag vi granskar i dag förefaller därför vara en frisk fläkt.
breath (ayrıca: sigh)
volume_up
suck {comm. gen.}
Han suckar och pustar och gör ett uppehåll.
breath (ayrıca: breathing, respiration, wind)
volume_up
andning {comm. gen.}
The only creatures that have got conscious control of their breath are the diving animals and the diving birds.
De enda varelserna som har medveten kontroll av sin andning är de dykande djuren och dykande fåglarna.
Nothing to do with his teeth or his tongue or his lungs or anything like that -- purely has to do with its conscious control of its breath.
Varför? ~~~ Inget har att göra med hans tänder eller hans tunga eller hans lungor eller liknande. ~~~ Det har att göra med den medvetna kontrollen av andningen.
breath
volume_up
andedräkt {comm. gen.}
CO2 is the exhaling breath of our civilization, literally.
CO2 är vår civilisations andedräkt, bokstavligen.
Mr President, research is the future, it is the breath of the human spirit.
Forskning är framtid, forskning är människoandens andedräkt.
Fågelns andedräkt genom kaviteten och ut.
breath (ayrıca: breathing space, respite)
volume_up
andrum {nö.}
breath (ayrıca: puff)
volume_up
pust {comm. gen.}
Jag gillar inte de varma pustarna.
Han suckar och pustar och gör ett uppehåll.
breath (ayrıca: whisper)
volume_up
viskning {comm. gen.}
I'm a whisper, a breath on the other end of the line.
Jag är en viskning i andra ändan av luren.

"breath" için eşanlamlılar (İngilizce):

breath

İsveççe' de "breath" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat appears to be needed urgently is a period of consolidation, a pause for breath.
Vad som förefaller att krävas omgående är en konsolideringsfas, en andningspaus.
EnglishAnd at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.
Vi på TED tappade andan när vi såg deras passion och begåvning i februari.
Englishlf it is not forbidden to look upon the breath of pestilence, then see, for it is here.
Det är inte förbjudet att betrakta pestens framfart, så se, ty den är här.
EnglishOne cannot speak of market prices and a government-controlled monopoly in the same breath.
Begreppen marknadspriser och statskontrollerat monopol är inte förenliga.
EnglishOne cannot speak of market prices and a government-controlled monopoly in the same breath.
Man förde med framgång samma politik i fråga om Georgien, som gav upp sina gasledningar.
EnglishDo you also remember what you swore to do... with every breath in your body?
Kommer du också ihåg vad du svor att göra, så länge du andades?
EnglishIt is always short of breath and lacking in a proper strategy or vision.
Alltid är den kortsiktig, utan någon verklig strategi eller vision.
EnglishAthens is waiting with bated breath for reaction from the markets and an evaluation by various firms.
Aten håller andan i väntan på marknadernas reaktion och olika företags bedömning.
EnglishIn particular, everyone is now aware that the Commission and Parliament are not pausing for breath.
Det sägs allmänt: kommissionen och parlamentet unnar sig ingen andningspaus.
EnglishTheir short-sightedness of vision takes my breath away and will only do harm in the long run.
Deras kortsiktiga vision får mig att tappa andan och kommer bara att göra skada på lång sikt.
EnglishEveryone was waiting with bated breath for the moment when the Commissioner would produce the amount.
Var och en väntade med spänning på vilket belopp kommissionären skulle komma fram med.
EnglishWe are, of course, all watching that whole process with bated breath.
Naturligtvis följer vi alla hela denna process med dämpad röst.
EnglishEurope needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
ECB: s uppdrag bör ses över i det avseendet. Europa behöver ny inspiration grundad på öppenhet och demokrati.
EnglishGiven his track record today, I will not be holding my breath.
Med hänsyn till vad han har presterat i dag kommer jag inte att hålla andan i spänd förväntan.
EnglishThat is why I arrived so out of breath, but we did very well.
Därför kommer jag med andan i halsen, men vi lyckades mycket bra.
EnglishThe western Balkans and Kosovo are also being mentioned in the same breath.
Genast talar man också om Västbalkan och Kosovo.
EnglishWe are therefore looking forward with bated breath to the first meeting between President Kostunica and Mr Rugova.
Vi emotser därför med spänning det första mötet mellan president Kostunica och Rugova.
EnglishIf, today, Greece is out of breath, it is because the method used to save it is not the right one.
Att Grekland nu går på knäna beror på att den metod man använt för att rädda landet inte är den rätta.
EnglishWe did not sit passively on the fence, muttering under our breath, but took a pro-active approach in tabling amendments.
Vi har inte passivt ställt oss vid sidan av och knotat, utan aktivt börjat ändra.
EnglishI hope that Europe will no longer need to hold its breath.
Jag hoppas att EU inte ska behöva fortsätta att hålla andan.