"bounce" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"bounce" İsveççe çeviri

EN bounce
volume_up
{isim}

bounce (ayrıca: rebound)
volume_up
studs {comm. gen.}
Du studsar direkt till månen.
If you close your eyes right now in this room, you're aware of the size of the room from the reverberation and the bouncing of the sound off the surfaces.
Om ni sluter ögonen här och nu, är ni medvetna om rummets storlek genom efterklangen och hur ljudet studsar mot ytorna.
bounce (ayrıca: dash, drive, pace, pep)
volume_up
fart {comm. gen.}
Tito, Mead, Piscatella, sätt fart!
bounce (ayrıca: aliveness, animation, brio, buoyancy)
volume_up
livlighet {comm. gen.}
bounce (ayrıca: bump, flop, thud, thump)
volume_up
duns {comm. gen.}

İsveççe' de "bounce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRead more about writing effective web headlines to decrease your bounce rate.
Målsidorna bör ge den information och de tjänster som utlovas i annonstexten.
EnglishThe problem will bounce back even more strongly next year.
Problemet kommer att komma tillbaka med ännu större kraft nästa år.
EnglishThey'll bounce us back to level one again if they catch us.
Dom skickar tillbaka oss till nivå ett igen om dom fångar oss.
EnglishYou can minimize bounce rates by tailoring landing pages to each keyword and ad that you run.
EnglishWe're gonna have to bounce you back to level one.
EnglishWe cannot bounce people or communities or industries into specific standards without proper dialogue and consultation.
Vi kan inte tvinga på folk, samhällen eller industrier specifika standarder utan vederbörlig dialog och rådfrågning.
EnglishTo view the bounce rates for your website, go to the Bounce Rate report under Visitors > Visitor Trending > Bounce Rate.
Du kan minimera avvisningsfrekvensen genom att anpassa målsidorna efter alla sökord och annonser som du visar.
EnglishBounce rate is the percentage of single-page visits or visits in which the person left your site from the entrance (landing) page.
Avvisningsfrekvensen är antalet enkelsidiga besök eller besök där personen lämnar webbplatsen från ingångssidan i procent.
EnglishYou'll bounce straight to the moon.
Englishto bounce back
EnglishLucky bounce, Mr. President.!
English   Mr President, on a point of order, I would not dream of trying to bounce you into making an announcement, but I am offering advice.
   – Herr talman! Jag skulle inte drömma om att försöka pressa er att göra ett tillkännagivande, men jag vill däremot ge er några råd.
EnglishW-Wait for the bounce.
EnglishUse this metric to measure visit quality - a high bounce rate generally indicates that site entrance pages aren't relevant to your visitors.
Använd detta mått när du beräknar besökskvaliteten - en hög avvisningsfrekvens tyder ofta på att ingångssidorna till webbplatsen inte är relevanta för besökarna.
EnglishThus, to their shame, they have conspired to rush through ratification elsewhere and then try arrogantly to bounce the Irish into a second referendum.
De har alltså, till sin skam, konspirerat för att rusa genom ratifikationen på annat håll, och sedan arrogant försöka kasta in irländarna i en andra folkomröstning.
EnglishThis was simply incorrect and it was a clear attempt by Mr Van Rompuy to bounce Member States into agreeing a further transfer of powers to the EU.
Det var helt enkelt oriktigt och det var ett tydligt försök från Herman Van Rompuys sida att pressa medlemsstaterna att gå med på att överföra ytterligare makt till EU.
EnglishWe should not try to bypass them, nor should we try to bounce ourselves into decisions which are of considerable concern to all the Member States, and to some Member States in particular.
Vi får inte försöka kringgå dem och bör heller inte försöka hasta fram beslut som är av avsevärd betydelse för alla medlemsstater, och särskilt för några medlemsstater.