"to border on" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to border on" İsveççe çeviri

EN to border on
volume_up
{fiil}

to border on (ayrıca: to adjoin, to touch)
In future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
Unionen kommer i framtiden att utöver Ryssland även gränsa till Vitryssland och Ukraina.
Will the same status apply to all countries that border the Union after enlargement?
Kommer samma status att gälla för alla länder, som efter utvidgningen kommer att gränsa till unionen?
As a neighbour of Latvia, Lithuania and Poland, Belarus will soon border an enlarged EU.
Som granne med Lettland, Litauen och Polen kommer Vitryssland snart att gränsa till ett utvidgat EU.
to border on
volume_up
ligga intill {fi.} [mec.]
to border on (ayrıca: to border)
Madam President, Canada's Prime Minister, Pierre Trudeau, likened sharing a border with the USA to sharing a bed with an elephant.
Kanadas premiärminister Pierre Trudeau har använt liknelsen att dela gräns med USA med att dela säng med en elefant.

İsveççe' de "to border on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Det är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
EnglishIt was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
Det var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
EnglishThey dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
De ifrågasätter den polsk-tyska gränsen och kräver bildandet av ett fjärde rike.
EnglishFirst of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
För det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
English What equipment does the Lithuanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de litauiska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
EnglishWhat is new is that cross-border workers' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishIt is the realisation of the dream of Europe - a Europe without border controls.
Det är förverkligandet av drömmen om Europa - ett Europa utan gränskontroller.
EnglishMany border regions are already marginal areas with large structural deficits.
Många av gränsregionerna är redan nu randområden med stora strukturella brister.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Jag var medveten om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen.
EnglishThey can be separated from the working area by either a background or a border.
Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
EnglishHigh-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
Hög kvalitet och framför allt gränsöverskridande tjänster är kontinentens framtid.
EnglishMacro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
Makroregioner är ett perfekt verktyg för att hantera internationella utmaningar.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Döm om min förvåning: den optimala sammankopplingen saknas vid den tyska gränsen.
English What equipment does the Spanish border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de spanska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English What equipment does the Slovenian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de slovenska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
English What equipment does the Romanian border control service have at its disposal?
 Vilka redskap har de rumänska gränsbevakningsmyndigheterna till sitt förfogande?
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Ett sådant gränsöverskridande skydd av immateriella rättigheter ger stora fördelar.
EnglishHere you can select a border to frame the paragraph, and also a shadow if desired.
Här kan du välja ut en inramning som ramar in stycket, med skugga om du vill det.
EnglishCheck here if you want to fit the width of the border to the width of the text.
Markera den här rutan om du vill att ramens bredd ska anpassas till textens bredd.
EnglishWhat is new is that cross-border workers ' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.