"blue box" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blue box" İsveççe çeviri

"blue box" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "blue box" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSecondly, it is important that the text reins in the worst excesses of the ‘blue box’.
För det andra är det viktigt att man i texten har begränsat de värsta ytterligheterna med den ”blåa boxen”.
EnglishSecondly, it is important that the text reins in the worst excesses of the ‘ blue box’.
För det andra är det viktigt att man i texten har begränsat de värsta ytterligheterna med den ” blåa boxen ”.
EnglishBut the product in the blue box in the center is my poster child.
Det är produkten i den blå lådan i mitten som jag vill åt.
EnglishThe other practical question concerns the blue box.
Den andra praktiska frågan handlar om den s.k. blå boxen.
Englishthe second reason is that defending the status quo of the blue box in WTO negotiations will cost us very dear.
Det andra skälet är att det skulle vara mycket dyrt att försvara status quo i WTO-förhandlingarnas ?blue box?.
Englishthe second reason is that defending the status quo of the blue box in WTO negotiations will cost us very dear.
Det andra skälet är att det skulle vara mycket dyrt att försvara status quo i WTO-förhandlingarnas? blue box?.
EnglishWe would have different possibilites with a blue box.
EnglishThat is also why the existence of the blue box, alongside the green, is essential to preserve the European model.
Därför är det väsentligt om man skall bevara den europeiska modellen att det jämte en grön låda också finns en blå låda.
EnglishIn the Blue spin box you can raise or lower the amount of blue RGB color components for the selected graphic.
I rotationsfältet Andel blått ökar eller minskar du andelen blå RGB-färgkomponent i visningen av det markerade grafikobjektet.
EnglishIt will have to be defended in future, particularly in international circles in my view, as part of the 'blue box'.
Den kommer att behöva försvaras i framtiden, i mina ögon framför allt i internationellt sammanhang, som en del av det blå paketet.
EnglishIt will have to be defended in future, particularly in international circles in my view, as part of the 'blue box '.
Den kommer att behöva försvaras i framtiden, i mina ögon framför allt i internationellt sammanhang, som en del av det blå paketet.
EnglishMany fear that in agriculture, we will be using this blue box in order to again indirectly subsidise exports on a massive scale.
Många är rädda för att vi inom jordbruket kommer att använda den blå boxen för att än en gång indirekt subventionera en massiv export.
EnglishWe consciously chose the word 'concept' to indicate that we are perfectly willing to negotiate on the details of the blue box and the green box.
Vi behöll medvetet ordet koncept för att antyda att vi mycket väl är beredda att förhandla om detaljerna i blue box och green box.
EnglishWe consciously chose the word 'concept ' to indicate that we are perfectly willing to negotiate on the details of the blue box and the green box.
Vi behöll medvetet ordet koncept för att antyda att vi mycket väl är beredda att förhandla om detaljerna i blue box och green box.
EnglishIn addition, we are proposing to retain the current arrangements for internal support, as far as the yellow, blue and green box system is concerned.
Vidare har vi föreslagit att man skall behålla den nuvarande strukturen för interna stödformer, det vill säga gula, blåa och gröna boxen.
EnglishWhen the price reductions come, apart from the green box and the blue box, which black box will the redundant farmers of Europe be put in?
Med prissänkningarna, förutom den gröna lådan och den blå lådan, vilken är den svarta låda som vi skall lägga de jordbrukare i som blir över i Europa?
EnglishThis situation must make it possible for you to ensure that the blue box and the green box accepted at Marrakech are retained, and that the peace clause is renewed.
Ett sådant läge borde göra det möjligt för er att få behålla den blåa och den gröna flaskan som godkändes i Marrakech, såväl som att få fredsklausulen förlängd.
EnglishIndeed, as you know, there is a proposal to amend our cotton regime, which would result in less trade-distorting measures for cotton; in other words, a mix of blue box and green box measures.
Vi har emellertid sett att Japan nyligen har inlett bilaterala förhandlingar med ett antal av Världshandelsorganisationens medlemsstater.
EnglishFirstly, it should be guaranteed that the land set aside remains an effective instrument for the control of production, in order to keep our aquaculture subsidies in the Blue Box.
För det första skall man se till att markuttaget förblir ett effektivt instrument för produktionskontroll, så att vi håller våra vattenkulturstöd inom the blue box.
EnglishTwo of the big success stories of the last 20 years in retail -- one sells things that are super-expensive in a blue box, and one sells things that are as cheap as they can make them.
Två av de största framgångssagorna de senaste 20 åren i handeln -- en säljer superexklusiva saker i en blå låda. och den andra säljer saker så billigt de bara går.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • blue box

Daha da fazla çeviri için bab.la Türkçe-Almanca sözlüğüne bakın.