EN

to blue [blued|blued] {fiil}

volume_up

İsveççe' de "to blue" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
English(DE) Madam President, I would like to use the blue card simply to rectify one point.
(DE) Fru talman! Jag skulle vilja använda blåkortet för att korrigera en detalj.
EnglishI do not know if I can do that now - that is what my blue card was based on.
Jag vet inte om jag kan göra det nu - det var därför jag höll upp det blå kortet.
EnglishThe flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
EnglishThe inserted column break is indicated by a blue border at the top of the new column.
En sådan kolumnbrytning markeras genom att den nya kolumnen får en blå överkant.
EnglishThe blue smoke from generators, lawnmowers, pumps and so on tells its own story.
Den blå röken från generatorer, gräsklippare, pumpar o.s.v. talar sitt tydliga språk.
EnglishThe 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
Det ”blåa kortet” och cirkulär migration är ett första steg i rätt riktning.
EnglishMadam President, the Amsterdam Treaty could not make friends with Blue Europe.
Fru ordförande! Amsterdamfördraget kunde inte bli vän med "det blå Europa" .
EnglishAnd we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Och vi kan garantera att himlen är ren och blå eller en osäker framtid med kärnkraft.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
När ni viftar med det blå kortet kan jag därför inte alltid tilldela er ordet.
EnglishThe EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.
EU får inte gynna denna tendens ytterligare genom systemet med ”blå kort”.
EnglishAnd sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go.
Ibland lär de sig att inte gå till den blå, utan att gå dit de andra humlorna går.
EnglishThe inserted page break is indicated by a blue border at the top of the new page.
En sådan sidbrytning markeras genom att den nya sidan får en blå överkant.
EnglishBlue card questions on a personal comment under Rule 151 are not permitted.
Blåkortsfrågor om en personlig kommentar enligt artikel 151 är inte tillåtna.
EnglishFor example, a search criterion may be formulated as 17, " 17 " " >100 " or blue.
Ett sökkriterium kan t ex formuleras som 17, " 17", ">100 " eller "blå ".
EnglishWe need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
Vi måste vara konsekventa i utövandet av rätten att ställa blåkortsfrågor.
EnglishI am afraid that some Member States may undermine the purpose of the EU Blue Card.
Jag är rädd att vissa medlemsstater kan undergräva syftet med detta kort.
EnglishThe Blue Card is a so-called 'carrot' in the struggle against illegal immigration.
Blåkortet är en så kallad ”morot” i kampen mot den olagliga invandringen.
EnglishThat is why we have projects such as Nord Stream, Blue Stream II and also South Stream.
Det är därför vi har projekt som Nord Stream, Blue Stream II och South Stream.
English(Laughter) Now remember -- (Laughter) -- she's supposed to be going to the blue flowers.
(skratt) Kom ihåg - (skratt) - det är meningen att hon ska till de blå blommorna.