"blows up" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blows up" İsveççe çeviri

"blows up" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "blows up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut we continue to support this, even if it all blows up in our faces one day.
Men vi fortsätter ju hela tiden på detta vis, så att vi sedan får sota för det.
EnglishWhen it lands, it blows up - it kills people.
När en bomb landar exploderar den och då dödas människor.
EnglishIn a far-off desert or in the centre of Brussels, if the factory blows up, scores of workers will lose their lives.
Vare sig det är i en avlägsen öken eller mitt i centrala Bryssel, kommer tiotals anställda att förlora livet om fabriken exploderar.
EnglishAt the same time, we saw that it is not always sensible to tackle the problems of energy crises on an ad hoc basis, since a crisis blows up every six months or so.
Samtidigt såg vi att det inte alltid är klokt att hantera problem med energikriser från fall till fall, eftersom det uppstår en kris var sjätte månad eller så.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • blows up

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.